Tietoa sivustosta

Tulostettava sivu

Kittilän kunnan uudet www-sivut avattiin vuoden 2011 alussa. Syksyllä 2013 sivuista julkaistiin myös englanninkielinen versio, jossa sivujen tärkeimmät sisällöt on käännetty. Sivut noudattavat Kittilän kunnan visuaalista ilmettä, jossa väreinä ovat tummansininen ja kulta. Tietoa on jäsennelty asia- ja palvelulähtöisesti, jotta sivut palvelisivat paremmin kuntalaisia ja kunnan asioista kiinnostuneita. Kuntalaisilta ja kaikilta sivujen käyttäjiltä toivotaan palautetta uusista sivuista, jotta niitä voidaan kehittää palvelemaan jatkossa yhä paremmin.

 

Uusi ilme kuvaa Kittilää

Kunnan virallisen tunnuksen vaakunan lisäksi kunnalle on tehty visuaalinen ilme, josta kunnan viestintämateriaalit voi helposti tunnistaa. Väreiksi valikoituivat tummansininen, jokea ja rauhallista kaamosta kuvaava väri sekä kultainen väri, joka kuvaa keväthankia, pitkää valoisaa kautta ja elinvoimaisuutta.

 

Tarpeellinen uudistus

Oman asuinkunnan verkkosivut ovat suosittu käyntikohde ja tiedonhakupaikka internetin käyttäjille. Verkkosivuilla kunnan on helppo tarjota ajantasaista tietoa kustannustehokkaasti. Verkkosivut ovat kunnan käyntikortti myös muualle Suomeen ja maailmalle. Uudistus oli tarpeellinen myös siksi, että entiset www-sivut olivat vanhentuneet rakenteen, tietojen ja tietoturvansa puolesta. Kunnan www-sivut on toteutettu avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmällä. Alustan etuna on helppo sisällönsyöttö, monipuoliset toiminnot ja sivuvaihtoehdot.

 

Asiat helpommin löydettävissä uusilta www-sivuilta

Kunnan uusien sivujen otsikot on ryhmitelty niin, että kunnan tuottamat palvelut ovat helpommin selailtavissa ja löydettävissä. Usein kunnan sivuilta etsitään tiettyä palvelua tai ratkaisua ongelmaan. Sen sijaan, että sivut olisi otsikoitu kunnan osastojen mukaisesti, ne on nyt otsikoitu palvelujen mukaan. Näin sivuja selailevan ei tarvitse etukäteen tietää, mikä osasto kunnassa tuottaa mitäkin palveluita. Sivujen pääotsikot on tehty voimassa olevan julkisen hallinnon suosituksen mukaisesti (JHS 145). Palveluhakemistoa kuitenkin muokattiin ja muokataan edelleen sopivammaksi Kittilän kunnan palveluille.

 

Kittilän kunnan internetsivuja kehitetään edelleen, joten sivuista voi jättää palautetta ja kehitysehdotuksia. Kunnan sivujen uusi julkaisujärjestelmä mahdollistaa myös monikanavajulkaisun, jota hyödynnetään Kittilän mobiilipalvelussa.

 

Jos sivujen käytössä ilmenee ongelmia, voit antaa siitä palautetta palautelomakkeen kautta tai lähettämällä sähköpostia (yhteystiedot sivun alalaidassa). Yleisimpiä ongelmia vastauksineen on koottu alla olevan linkin alle.

Vastauksia ongelmiin ja kysymyksiin
 

Lisätietoja www-sivuista:

Nina Willman, tiedottaja, Kittilän kunta, nina.willman(at)kittila.fi, puhelin 0400 356 027
 

Sivua päivitetty: 
25.10.2013