Tietoa sivustosta

Tulostettava sivu

Kittilän kunnan nykyiset www-sivut avattiin vuoden 2011 alussa. Syksyllä 2013 sivuista julkaistiin myös englanninkielinen versio, jossa sivujen tärkeimmät sisällöt on käännetty.  Tietoa on jäsennelty asia- ja palvelulähtöisesti, jotta sivut palvelisivat paremmin kuntalaisia ja kunnan asioista kiinnostuneita. Kuntalaisilta ja kaikilta sivujen käyttäjiltä toivotaan palautetta sivuista, jotta niitä voidaan kehittää palvelemaan jatkossa yhä paremmin. Anna palautetta

 

Sivujen ilme kuvaa Kittilää

Kunnan virallisen tunnuksen vaakunan lisäksi kunnalle on tehty visuaalinen ilme, josta kunnan viestintämateriaalit voi helposti tunnistaa. Väreiksi valikoituivat tummansininen, jokea ja rauhallista kaamosta kuvaava väri sekä kultainen väri, joka kuvaa keväthankia, pitkää valoisaa kautta ja elinvoimaisuutta.

 

Tarpeellinen uudistus

Oman asuinkunnan verkkosivut ovat suosittu käyntikohde ja tiedonhakupaikka internetin käyttäjille. Verkkosivuilla kunnan on helppo tarjota ajantasaista tietoa kustannustehokkaasti. Verkkosivut ovat kunnan käyntikortti myös muualle Suomeen ja maailmalle. Uudistus oli tarpeellinen myös siksi, että entiset www-sivut olivat vanhentuneet rakenteen, tietojen ja tietoturvansa puolesta. Kunnan www-sivut on toteutettu avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmällä. Alustan etuna on helppo sisällönsyöttö, monipuoliset toiminnot ja sivuvaihtoehdot.

 

Asiat helposti löydettävissä www-sivuilta

Kunnan sivujen otsikot on ryhmitelty niin, että kunnan tuottamat palvelut ovat helposti selailtavissa ja löydettävissä. Usein kunnan sivuilta etsitään tiettyä palvelua tai ratkaisua ongelmaan. Sen sijaan, että sivut olisi otsikoitu kunnan osastojen mukaisesti, ne on nyt otsikoitu palvelujen mukaan. Näin sivuja selailevan ei tarvitse etukäteen tietää, mikä osasto kunnassa tuottaa mitäkin palveluita. Sivujen pääotsikot on tehty julkisen hallinnon suosituksen mukaisesti (JHS 145). Palveluhakemistoa kuitenkin muokataan jatkusvasti sopivammaksi Kittilän kunnan palveluille ja käyttäjälähtöisemmäksi.

 

Kittilän kunnan internetsivuja kehitetään edelleen, joten sivuista voi jättää palautetta ja kehitysehdotuksia.

 

Jos sivujen käytössä ilmenee ongelmia, voit antaa siitä palautetta palautelomakkeen kautta tai lähettämällä sähköpostia (yhteystiedot sivun alalaidassa). Yleisimpiä ongelmia vastauksineen on koottu alla olevan linkin alle.

Vastauksia ongelmiin ja kysymyksiin
Saavutettavuusseloste

Lisätietoja www-sivuista:

Nina Willman, tiedottaja, Kittilän kunta, nina.willman(at)kittila.fi, puhelin 0400 356 027
 

Sivua päivitetty: 
14.12.2020