Ympäristöön liittyvät lupa-asiat

Tulostettava sivu

Toimintaa luonnossa ja ympäristössä säätelevät muun muassa ympäristönsuojelulaki, ulkoilulaki, maastoliikennelaki ja vesiliikennelaki. Toiminnalle voi olla tarpeen hakea ympäristölupa. Tästä osiosta löydät tietoa yleisimmistä ympäristössä toimimiseen tarvittavista luvista ja ilmoituksista. Lisätietoa saat kunnan ympäristösihteeriltä.

 

Koeluonteinen toiminta
 

Leirintäalueilmoitus
 

Lupa kilpailuihin ja harjoituksiin (maasto)
 

Lupa kilpailuihin ja harjoituksiin (vesiliikenne)

 

Melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta
 

Poikkeukselliset tilanteet

 

Tilapäinen tai siirrettävä murskaamo

 

Valvontailmoitus lannan varastoinnista

 

Ympäristölupa

 

YSL 116 §:n mukainen rekisteröinti-ilmoitus (asfalttiasemat, polttoaineiden jakeluasemat ja pienet energiatuotantolaitokset)

 

Taksat ja maksut

Lupien taksat ja maksut löytyvät kunnan sivuilta kohdasta Asiointi ja taksat.
 

Kittilän kunta, RakYmp ltk 12.11.2020 § 135 Vakuusohje

 

Hakemusasiakirjat

Jolhikon maa-aines ja ympäristölupahakemus

Ukonmaan_maa-aines_ja_ymparistolupahakemus. 
 

Voimassa olevat maa-aines- sekä ympäristöluvat

Ukonmaan maa-aines ja ympäristölupa liiteineen

Ukonmaan maa-aines- ja ympäristölupa, Rakennus- ja ympäristölautakunta 26.01.2021 § 11

Liitteet

(Liitteissä: Nykytilanne MML peruskartalla, ottosuunnitelmkartta MML peruskartalla, luontoselvitys, lupahakemuksen täydennys 11.1.2021 ja 21.1.2021, lähestymiskartta, päivitetty tukitoiminta-alueen rakenne, tukitoimintoalueen tasokartta, ottosuunnitelmaselostus)

Ukonmaan maa-aines ja ympäristölupahakemus

 


Peittoselän maa-aineslupa

 

Ruoppajärven maa-aines- ja ympäristölupa

 

Oravaisenvuoma maa-aineslupa

 

Sivua päivitetty: 
29.1.2021