Ympäristö- ja maa-aineslupa, Saihon kallioalue Alakylässä

Tulostettava sivu
Tapahtumapäivämäärä: 
11.6.2019 - 12.7.2019

Ympäristö- ja maa-aineslupapäätös, Saihon kallioalueelle Kittilän  Alakylään

 

Kittilän kunnan Ympäristönsuojeluviranomainen on 5.6.2019 § 60 tehnyt ympäristö- ja maa-aineslupapäätöksen ympäristönsuojelulain (527/2014) 27§ ja maa-aineslain (555/1981) 4§ mukaisesti kalliokiven ottoon ja kiviainesten  louhintaan ja murskaukseen Maansiirto Jorma Vainio Oy:lle Saihon kallioalueelle Alakylässä.

Päätöksen antopäivä 11.6.2019

Päätöksestä on valitusoikeus 30 päivää (11.07.2019 asti) Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on esitetty kokonaisuudessaan päätöksessä. Päätös on nähtävillä Kittilän kunnanviraston Teknisellä osastolla 10.6.-11.7.2019 välisen ajan viraston aukioloaikoina, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä.

Kittilässä 10.6.2019           

Rakennus- ja Ympäristölautakunta

Sivua päivitetty: 
11.6.2019