Yleiskaavat

Tulostettava sivu

Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteensovittaminen. Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi.

 

Lainvoimaiset yleiskaavat

 

Kirkonkylän osayleiskaava

 

Kittilän kunnanvaltuusto on kokouksessaan 26.3.2012 § 7 hyväksynyt Kittilän kirkonkylän osayleiskaavan. Kittilän kirkonkylän osayleiskaavaehdotuksen hyväksymistä koskeva pöytäkirja on tarkastettu 18.6.2012.

 

Kittilän kirkonkylän osayleiskaava on saanut lainvoiman KHO:n päätöksellä 13.3.2015/731 ja on kuulutettu voimaan 18.3.2015.

 

Osayleiskaavakartta

Kaavaselostus

 


Kuolavaara-Keulakkopään tuulipuiston osayleiskaava

 

Kittilän kunnanvaltuusto on kokouksessaan 12.11.2012 § 37 hyväksynyt Kuolavaara-Keulakkopään tuulipuiston osayleiskaavan.

 

Kuolavaara-Keulakkopään osayleiskaava on saanut lainvoiman KHO:n päätöksellä 28.11.2013/3731 ja on kuulutettu voimaan 9.12.2013.

 

Osayleiskaavakartta

Osayleiskaavaselostus
 


Levin ympäristön osayleiskaava osa-alue 1 ja osa-alue 2

Kittilän kunnanvaltuusto on 25.2.2008 §:n 13 ja 14 kohdalla tekemillään päätöksillä hyväksynyt Levin ympäristön osa-alueita 1 ja 2 koskevat osayleiskaavat.

 

Em. osayleiskaavat ovat saaneet lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 5.10.2011/2826 ja osayleiskaavat on kuulutettu voimaan 17.10.2011.

 

Kaavakartat ja kaavamerkinnät ja -määräykset PDF-kuvatiedostoina

Osayleiskaava osa-alue 1, kartta 1
Osayleiskaava osa-alue 1, kartta 2
Osayleiskaava osa-alue 2, kartta 1
Osayleiskaava osa-alue 2, kartta 2

Yleiskaavamääräykset

Kaavaselostus on jaettu osiin suuren tiedostokoon takia

Kaavaselostus sivut 1-47
Kaavaselostus sivut 47-70
Kaavaselostus sivut 71-79
Kaavaselostus sivut 80-85
Kaavaselostus sivut 86-95
Kaavaselostus sivut 96-141
Kaavaselostus sivut 142-190
Kaavaselostus sivut 191-245
Kaavaselostus sivut 246-266


Hanhimaa-Lintula

Osayleiskaavan on kunnanvaltuusto hyväksynyt 17.12.2007 § 69 ja kaavan voimaantulosta on kuulutettu 23.1.2008.

Hanhimaa-Lintulan osayleiskaava


 

Sivua päivitetty: 
2.1.2017