Yksityinen hoito

Tulostettava sivu

Perheillä, jotka valitsevat lapsensa hoitomuodoksi yksityisen palvelun tuottajan, on oikeus saada yksityisen hoidon tukea perheen jokaisesta lapsesta vanhempainrahakauden päättymisestä siihen asti, kun lapsi siirtyy oppivelvollisena kouluun.

 

Yksityisen hoidon tuki maksetaan suoraan palvelun tuottajalle. Palvelun tuottajana voi olla yksityinen henkilö tai yhteisö, joka korvausta vastaan harjoittaa lasten päivähoitotoimintaa tai yksityinen henkilö, joka on tehnyt vanhemman kanssa työsopimuksen. Yksityisen palveluntuottajan tulee tehdä toiminnastaan ilmoitus kunnan koululautakunnalle ennen toiminnan aloittamista. Ilmoitus tulee tehdä kirjallisena ja on vapaamuotoinen. Kunta valvoo palvelun tuottajan toimintaa.

 

Lasten yksityisen hoidon tukea perhe voi hakea Kansaneläkelaitoksen kautta. Kelan sivuilla voit tutustua lähemmin yksityisen hoidon tuen ehtoihin, tulorajoihin ja maksettavien etuuksien määriin.

 

Kuntalisä

Kittilän kunta maksaa ns. kuntalisää lasten yksityiseen hoitoon. Sen ehdot ovat samat kuin Kelan maksamassa tuessa. Kuntalisää voi hakea samalla lomakkeella kuin Kelankin tukea, mutta varsinainen hakemus, työsopimus, selvitys päivähoidon palvelun tuottajasta ja työntekijän verokortti/ palvelun tuottajan ennakkoperintärekisteriote tulee toimittaa kuntaan päivähoitotoimistoon. Sekä työsopimussuhteen että yksityisen palvelutuottajan tulee olla kunnan hyväksymiä. Kuntalisää maksetaan seuraavin ehdoin:
 

Hoidontarve:
kokopäivähoito: yli 11 pv./kk (yli 5h/pv.): 168,20 euroa/kk
kokopäivähoito: alle 11 pv./kk: 100,90 euroa/kk
osapäivähoito: yli 11 pv./kk (alle 50h/2vk): 100,90 euroa/kk
 

Myös kuntalisä maksetaan suoraan työntekijälle tai palveluntuottajalle. Kunta perii kuntalisästä työntekijän mukaisen veroprosentin ja vanhemmat työnantajina huolehtivat mm. työnantajamaksuista. Maksupäivä on kuukauden viimeinen päivä.
 

Pientyönantajien palvelukeskus neuvoo työnantajia sekä kotitalouksia ja myös työntekijöitä monenlaisissa työntekijän palkkaamiseen liittyvissä asioissa: maksullinen neuvonta- ja palvelunumero on 0200 6600.
 

Sivua päivitetty: 
17.6.2014