Vuodeosasto

Tulostettava sivu

Vuodeosastolla on 30 vuodepaikkaa ja 2 tarkkailupaikkaa. Vuodepaikoista 15 on tarkoitettu pitkäaikaispotilaille. Osastomme on jaettu kahteen eri moduuliin. A-moduuli (15 vuodepaikkaa + 2 tarkkailupaikkaa) on tarkoitettu akuuttihoitoisille potilaille. B-moduulissa (15 vuodepaikkaa) ovat pitkäaikaispotilaat.
 

Vuodeosaston henkilökuntaan kuuluvat seuraavat ammattiryhmät: lääkäri, sairaanhoitajat, lähi- ja perushoitajat, fysioterapeutti, puheterapeutti, farmaseutti, laitoshuoltajat, osastonhoitaja ja osastonsihteeri.Vuodeosastolla hoidamme äkillisesti sairastuneita tutkimus- ja kuntoutuspotilaita, erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon tulevia sekä pitkäaikaispotilaita.
 

Vuodeosaston henkilökunta hoitaa myös kiireellisen avosairaanhoidon virka-ajan ulkopuolella. Osaston toimintaa ohjaavat seuraavat arvot: inhimillisyys, tasa-arvoisuus ja oikeudenmukaisuus sekä laadukkuus.

 

Vierailuaika osastolla on klo 12–14 ja klo 18–19.30, muina aikoina sopimuksen mukaan

 

Yhteystiedot:
Kittilä terveyskeskus / Vuodeosasto
Osaston kanslia, puhelin 016 510 0200
Puhelut potilaille, puhelin 016 510 0200
Vuodeosaston hoitajat, puhelin 040 845 2223
Osastonhoitaja, puhelin 040 716 9067
Osastonsihteeri, puhelin 0400 356 459
Faksi 016 642 311

 

Sivua päivitetty: 
16.4.2012