Vastaukset kysymyksiin koskien kunnan vpl, shl, ikäihmisten päivätoiminnan kulje-tuksia sekä paarikuljetusta Kittilän tk-OYS

Tulostettava sivu

1.11.2016

 

Alihankkijoiden käyttö; tarvitaanko jokaiselta tarjouspyynnössä esitetyt dokumentit?

 • Kyllä, kaikkien tulee toimittaa tarjouspyynnössä esitetyt dokumentit.

Mitä tarkoittaa, että alihankkijoita saa käyttää 25% ajoista?

 • Päätarjoajan tulee huolehtia siitä, ettei alihankinnan arvo kuljetuksien laskutuksesta kohoa yli 25% ajoista, koska hän vastaa alihankinnasta kuin omasta toiminnastaan sekä hoitaa kuljetuksien toteutuksen alihankkijoiden kautta ellei itse pääse kuljetusta hoitamaan.

Mitä tarkoittaa, että edullisin tarjous voittaa?

 • Tarjousten ratkaisuperuste on hinnaltaan edullisin tarjous. Ostaja pidättää oikeuden tarkistaa hinta tarjoajalta tilanteessa, jossa kyse ei ole ns. lähiautoilijan tekemästä tarjouksesta (vyöhykkeen käyttö). Hankinnan kohteessa on määritelty, montako palveluntuottajaa haetaan millekin alueelle.

Saako auto maksun vasta siitä eteenpäin, kun asiakas on kyydissä, jos auto tulee Kittilän keskustasta ja hakee asiakkaan esim. Alakylästä?

 • Kustannukset korvataan vain siltä matkalta, minkä asiakas on ollut todellisuudessa kyydissä. Ostaja pidättää oikeuden tarkistaa hinta tarjoajalta tilanteessa, jossa kyse ei ole ns. lähiautoilijan tekemästä tarjouksesta (vyöhykkeen käyttö).

Voiko tarjota Rovaniemelle suuntautuvien matkojen osalta vain esim. Kittilän keskustasta alkavat matkat?

 • Tarjous tulee tehdä tarjouspyynnön mukaisesti sisältäen kaikki ko. kohteeseen määritellyt kuljetukset. Rovaniemelle ja muihin lähikuntiin suuntautuvat kuljetukset on määritelty kohteissa 3 ja 4 seuraavasti;
  • Kohde 3. Kittilän keskustan, Sirkan, Kaukosen ja Alakylän-Helpin alueilta Rovaniemelle suutautuvat kuljetukset (2-3 palveluntuottajaa)
  • Kohde 4. Kittilän keskustan alueelta muihin lähikuntiin kuin Rovaniemelle suuntautuvat kuljetukset (1-2 palveluntuottajaa)

Odotusaika, paljonko ko. aikaa korvataan?

 • Vpl/shl -kimppakyydeissä asiointiaikaa kunta korvaa enintään 2 h edestakaisella matkalla. Tarkoitus on, että autoilija odottaa asiakkaita ja tarvittaessa avustaa heitä asioinnissa. Yksilökyydeissä odotusaikaa korvataan enintään 1 h edestakaisella matkalla.
 • Vpl, shl ja ikäihmisten päivätoiminnan kuljetukset toteutetaan kimppakyyteinä. Päivätoiminnan asiakkailta ei peritä omavastuuta, mutta vpl ja shl –kyydeissä kaikki maksavat omavastuun paitsi vpl –saattaja. Asiakkaat voivat hakea oikeutta käyttää kuljetuspalvelua (vpl/shl) yksilökyytinä, tästä viranhaltija antaa asiakkaalle erillisen päätöksen. Vpl ja shl –kuljetuksista sovitaan asiointipäivät/alue sopimusautoilijan kanssa. Ikäihmisten päivätoiminnan kuljetuspäivät sovitaan päivätoiminnan henkilökunnan kanssa, päivätoiminnassa ei ole käytössä korttituotetta, laskutus on suoraan kuntaan. Vpl/shl -kuljetuksissa on edelleen käytössä korttituote, laskutus tapahtuu Rovaniemen aluetaksin järjestelmän kautta.

Voiko Kittilän keskustan kuljetuksien hinnoitteluna käyttää myös kiinteää sopimushintaa mittariajon sijasta?

 • Ei, tarjouksessa tulee ilmoittaa, kuinka monta prosenttia tarjoaja antaa alennusta voimassaolevasta Liikenne- ja viestintäministeriön 1.7.2016 alkaen vahvistamasta taksitaksasta, tätä taksaa sovelletaan koko sopimuskauden ajan 1.1.2017-31.12.2018. Alennusprosenttia sovelletaan lähtötaksan, ajamatkamaksun, palvelulisien ja odotusajan taksoihin. Hinnat tulee ilmoittaa arvonlisäverollisina. Kaikkien tarjoajien tulee huomioida se, että alennusprosentti koskee myös automaattisesti ikäihmisten päivätoiminnan kuljetuksia/suunta, erikseen sovittavina päivinä päivätoiminnan henkilökunnan kanssa.

Invakyydit kunnan alueella; kuljetuksien suuntautuminen kunnassa? Perustuuko maksu myös siihen, että asiakkaan tulee olla kyydissä?

 • Kustannukset korvataan vain siltä matkalta, minkä asiakas on todellisuudessa ollut kyydissä. Invakuljetuksia suuntautuu ympäri kuntaa, keskustasta sivukyliin ja toisinpäin.

Miten kuljetusten tilaaminen tulee tapahtumaan?

 • Asiakkaat ilmoittavat kuljetuksen tarpeesta suoraan alueiden sopimusautoilijoille, joiden kanssa on sovittu asiointipäivät. Yksilökyydit asiakas tilaa suoraan ko. alueen sopimusautoilijalta. Ikäihmisten päivätoiminnan kuljetukset sovitaan sopimusautoilijoiden kanssa. Kuljetuspalveluiden (vpl/shl) asiointipäivät pyritään laittamaan eri päiville kuin Meän Pirssin asiointipäivä. Paarikuljetukset tilataan suoraan terveyskeskuksesta sopimusautoilijalta.

 

---

 Hoivapalvelupäällikkö Katja Hietanen, puhelin 0400 330 655

 

Sivua päivitetty: 
1.11.2016