Varhaiskasvatus

Tulostettava sivu

Ota yhteyttä:

Varhaiskasvatuksen yhteystiedot

 

Ajankohtaista:

Kittilän varhaiskasvatuksessa on käytössä sähköinen asiointi eDaisy. Palvelun löydätte osoitteesta https://kittila.daisynet.fi/eDaisy

Palvelussa voitte hoitaa lapsen varhaiskasvatukseen hakemisen ja ilmoitukset varhaiskasvatuspalveluihin liittyen:

Varhaiskasvatushakemus
Esiopetushakemus
Tulotietoilmoitukset
Irtisanomis- ja muutosilmoitukset

Lue lisää

 

Ajankohtaista: Tietoa koulukuljetuksista

 

Kittilässä tarjoutuu monipuolinen ja kiinnostava ympäristö varhaiskasvatukselle ja esiopetukselle. Lapsen tapaan ja mahdollisuuksiin toimia ja ilmaista itseään vaikuttavat selvät vuodenajat ja luonnon läheisyys, rauhallinen elämän rytmi ja Kittilän vahvuus kulttuuripitäjänä. Nämä olemme huomioineet kunnan varhaiskasvatussuunnitelmassa. Toiminnan suunnittelussa korostamme leikkiä, liikkumista ja luontoa.

 

Varhaiskasvatuksessa lasten kasvatus ja opetus suunnitellaan lapsikohtaisesti ja persoonalliset ominaisuudet huomioiden. Suunnittelussa korostetaan lapsen omaa näkökulmaa ja vanhempien asiantuntijuutta lapsensa kasvattajina. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma on tarkoitettu vanhempien ja päivähoidon henkilökunnan yhdessä täytettäväksi. Tarkoituksena on koota yhteen vanhempien asiantuntijuus lapsestaan sekä päivähoidon henkilökunnan osaaminen ja kokemus, jolloin lapselle saadaan yhdessä laadittua toimiva kasvatussuunnitelma. Käytännöistä sovitaan toimintakauden alussa ja lapsikohtainen suunnittelu kulkee lapsen mukana kouluikään saakka.

 

Päiväkodit ja esiopetus

Päiväkotihoitoa järjestetään Sirkan, Kittilän (Muksula, Pikkumettä) ja Raattaman päiväkodeilla. Perhepäivähoitoa järjestetään hoitajan omassa kodissa, kolmiperhepäivähoitona sekä ryhmäperhepäiväkodeissa. Vuorohoitoa tarjotaan Sirkan ja Pikkumettän päiväkodeilla. Lisäksi eri päivähoitopaikoista voi tiedustella tilapäistä päivähoitoa.

 

Esiopetusta järjestetään alakoulujen yhteydessä Alakylässä, Kaukosessa ja Raattamassa sekä Sirkassa. Kirkonkylällä esiopetusryhmät toimivat päiväkodeilla. Myös esiopetuksessa korostetaan yhteistyön merkitystä; lapsen yksilöllisen kasvun ja kehityksen tukeminen onnistuu parhaiten yhteistyössä kotien kanssa. Syksyisin teemme eri päivähoitomuodoista esiopetukseen siirtyvän lapsen yksilöllisen kasvun suunnitelmalle jatkoa laatimalla esiopetuksen lapsikohtaisen suunnitelman. Yhteisissä keskusteluissa vanhempien kanssa sovitaan kasvatustavoitteista, toimintaperiaatteista sekä kunkin lapsen henkilökohtaisista esiopetuksen tavoitteista.

 

Tukea eri vaiheissa

Keväällä kokoonnumme kouluun siirtopalaveriin, jossa annetaan oleelliset tiedot lapsen kehityksestä, tukitoimista, kuljetuksesta ja avustajan tarpeesta perusopetuksesta vastaavalle opettajalle. Vanhemmat täyttävät yhdessä lapsen kanssa Ensipäivä-lomakkeen, jonka vanhemmat palauttavat lapsensa luokanopettajalle. Näin pyritään takaamaan saumaton ja joustava siirtyminen päivähoidosta esiopetuksen kautta alkuopetukseen.

 

Erityispäivähoitoa järjestetään lapsille, jotka syystä tai toisesta tarvitsevat enemmän tukea jossakin kehitysvaiheessaan. Erityispäivähoidossa lapselle luodaan juuri hänen tarpeet yksilöllisesti huomioiva oppimisympäristö ja laaditaan säännöllisesti arvioitava kuntoutussuunnitelma, johon kirjataan lapsen vahvuudet ja harjoiteltavat taidot. Kittilässä kuntouttavaa varhaiskasvatusta annetaan päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa.

 

Hae päivähoitopaikkaa

Päivähoitopaikkaa voit hakea lapsellesi sähköisesti eDaisyssä. Ensijaisesti päivähoitopaikkaa haetaan eDaisyn kautta. Päivähoitohakemus löytyy myös www-sivuilta kohdasta www.kittila.fi/lomakkeet tai voit noutaa sen päivähoitotoimistolta kunnantalolta. Hakuaika päivähoitoon on neljä kuukautta ja ennakoimattomissa tapauksissa kaksi viikkoa. Siksi päivähoitohakemus tulee olla voimassa myös vanhemmilla, jotka ovat työttömänä työnhakijana. Lue lisää päivähoitopaikan hakemisesta kohdasta Varhaiskasvatuksen käytäntöjä.

HUOM. ALAKYLÄN, KAUKOSEN JA RAATTAMAN ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUDUTAAN PAPERISELLA LOMAKKEELLA.

 

Kittilän kunta maksaa ns. kuntalisää sekä lasten yksityiseen hoitoon että lasten kotihoidon tukeen. Niistä ja kaikkeen päivähoitoon liittyvästä saat lisätietoa Päivähoito ja varhaiskasvatus -sivuilta. Voit tiedustella lisää myös kunnan päivähoitotoimistosta, henkilöiden yhteystiedot löytyvät sivulta Varhaiskasvatuksen yhteystietoja.

 

Linkit:

Kittilän kunnan varhaiskasvatussuunnitelma 2017

Varhaiskasvatuksen sähköinen tietojärjestelmä Daisy

Suunnitelma: Kiusaamisen ehkäisy Kittilän varhaiskasvatuksessa, marraskuu 2013

Kittilän päivähoidon lääkehoitosuunnitelma, marraskuu 2013

 

Sivua päivitetty: 
15.8.2019