Varhaiskasvatus

Tulostettava sivu

Ota yhteyttä:

Varhaiskasvatuksen yhteystiedot

 

Kittilän varhaiskasvatuksessa on käytössä sähköinen asiointi eDaisy. Palvelun löydät osoitteesta:

https://kittila.daisynet.fi/eDaisy

Palvelussa voitte hoitaa lapsen varhaiskasvatukseen hakemisen ja ilmoitukset varhaiskasvatuspalveluihin liittyen:

Varhaiskasvatushakemus
Esiopetushakemus
Tulotietoilmoitukset
Irtisanomis- ja muutosilmoitukset

Ajankohtaista: Tietoa koulukuljetuksista

 

Kittilässä tarjoutuu monipuolinen ja kiinnostava ympäristö varhaiskasvatukselle ja esiopetukselle. Lapsen tapaan ja mahdollisuuksiin toimia ja ilmaista itseään vaikuttavat selvät vuodenajat ja luonnon läheisyys, rauhallinen elämän rytmi ja Kittilän vahvuus kulttuuripitäjänä. Nämä olemme huomioineet kunnan varhaiskasvatussuunnitelmassa. Toiminnan suunnittelussa korostamme leikkiä, liikkumista ja luontoa.

 

Varhaiskasvatuksessa lasten kasvatus ja opetus suunnitellaan lapsikohtaisesti ja persoonalliset ominaisuudet huomioiden. Suunnittelussa korostetaan lapsen omaa näkökulmaa ja vanhempien asiantuntijuutta lapsensa kasvattajina. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma on tarkoitettu vanhempien ja päivähoidon henkilökunnan yhdessä täytettäväksi. Tarkoituksena on koota yhteen vanhempien asiantuntijuus lapsestaan sekä päivähoidon henkilökunnan osaaminen ja kokemus, jolloin lapselle saadaan yhdessä laadittua toimiva kasvatussuunnitelma. Käytännöistä sovitaan toimintakauden alussa ja lapsikohtainen suunnittelu kulkee lapsen mukana kouluikään saakka.

 

Päiväkodit ja esiopetus

Päiväkodit sijaitsevat Sirkassa (Oravanpesä ja Mäntymaja), Kittilässä (Muksula, Pikkumettä) ja Raattamassa. Perhepäivähoitoa järjestetään hoitajan omassa kodissa, kolmiperhepäivähoitona sekä ryhmäperhepäiväkodeissa. Vuorohoitoa tarjotaan Oravanpesän ja Pikkumettän päiväkodeilla. Lisäksi eri päivähoitopaikoista voi tiedustella tilapäistä päivähoitoa.

 

Esiopetusta järjestetään koulujen yhteydessä Alakylässä, Kaukosessa ja Raattamassa sekä Sirkassa. Kirkonkylällä esiopetusryhmät toimivat päiväkodeilla. Myös esiopetuksessa korostetaan yhteistyön merkitystä; lapsen yksilöllisen kasvun ja kehityksen tukeminen onnistuu parhaiten yhteistyössä kotien kanssa. Syksyisin teemme eri päivähoitomuodoista esiopetukseen siirtyvän lapsen yksilöllisen kasvun suunnitelmalle jatkoa laatimalla esiopetuksen lapsikohtaisen suunnitelman. Yhteisissä keskusteluissa vanhempien kanssa sovitaan kasvatustavoitteista, toimintaperiaatteista sekä kunkin lapsen henkilökohtaisista esiopetuksen tavoitteista.

 

Tukea eri vaiheissa

Keväällä kokoonnumme kouluun siirtopalaveriin, jossa annetaan oleelliset tiedot lapsen kehityksestä, tukitoimista, kuljetuksesta ja avustajan tarpeesta perusopetuksesta vastaavalle opettajalle. Vanhemmat täyttävät yhdessä lapsen kanssa Ensipäivä-lomakkeen, jonka vanhemmat palauttavat lapsensa luokanopettajalle. Näin pyritään takaamaan saumaton ja joustava siirtyminen päivähoidosta esiopetuksen kautta alkuopetukseen.

 

Varhaiserityiskasvatusta tarjotaan, jotka syystä tai toisesta tarvitsevat enemmän tukea jossakin kehitysvaiheessaan. Varhaiserityiskasvatuksessa lapselle luodaan juuri hänen tarpeet yksilöllisesti huomioiva oppimisympäristö ja laaditaan säännöllisesti arvioitava kuntoutussuunnitelma, johon kirjataan lapsen vahvuudet ja harjoiteltavat taidot. Kittilässä kuntouttavaa varhaiserityiskasvatusta annetaan päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa.

 

Hae varhaiskasvatuspaikkaa

Varhaiskasvatuspaikkaa voit hakea lapsellesi sähköisesti eDaisyssä. Ensijaisesti paikkaa haetaan eDaisyn kautta. Hakemus löytyy myös www-sivuilta kohdasta www.kittila.fi/lomakkeet tai voit noutaa sen päivähoitotoimistolta kunnantalolta. Hakuaika varhaiskasvatukseen on neljä kuukautta ja ennakoimattomissa tapauksissa kaksi viikkoa. Siksi hakemus tulee olla voimassa myös vanhemmilla, jotka ovat työttöminä työnhakijoina. Lue lisää varhaiskasvatuspaikan hakemisesta kohdasta Varhaiskasvatuksen käytäntöjä.

HUOM. ALAKYLÄN, KAUKOSEN JA RAATTAMAN ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUDUTAAN PAPERISELLA LOMAKKEELLA.

Kittilän kunta maksaa ns. kuntalisää sekä lasten yksityiseen hoitoon että lasten kotihoidon tukeen. Niistä ja kaikkeen varhaiskasvatukseen liittyvästä saat lisätietoa Päivähoito ja varhaiskasvatus -sivuilta. Voit tiedustella lisää myös kunnan päivähoitotoimistosta. Työntekijöiden yhteystiedot löytyvät sivulta Varhaiskasvatuksen yhteystietoja.

 

Linkit:

Kittilän kunnan varhaiskasvatussuunnitelma 2020

Varhaiskasvatuksen sähköinen tietojärjestelmä Daisy

Suunnitelma: Kiusaamisen ehkäisy Kittilän varhaiskasvatuksessa, marraskuu 2013

Kittilän päivähoidon lääkehoitosuunnitelma, marraskuu 2013

 

Sivua päivitetty: 
17.3.2020