Vaikuta Tunturi-Lapin liikenneturvallisuuteen – liikenneturvallisuussuunnitelman laatiminen käynnistynyt

Tulostettava sivu

Tiedote 12.2.2013

Tunturi-Lapin liikenneturvallisuuskyselyn vastausaikaa on jatkettu maanantaihin 18.2.2013 saakka.

 

 

Tiedote 18.1.2013 / Lapin elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Tunturi-Lapin kunnat ovat käynnistäneet yhdessä alueen liikenneturvallisuussuunnitelman laatimisen. Työ käynnistyy kuntalaisille suunnatulla kyselyllä, jossa selvitetään mielipiteitä ja kokemuksia Tunturi-Lapin pahimmista liikenneturvallisuusongelmista ja -kohdista.

 

Kyselyyn voi vastata internetissä 18.1.- 18.2.2013 välisenä aikana osoitteessa: http://map.ramboll.fi/tunturilappi/

 

Kyselyn linkki löytyy lisäksi kuntien internet-sivuilta. Kyselyyn on mahdollista vastata myös paperilomakkeella, jotka löytyvät kuntien kirjastoista.

 

Kyselyllä saadaan suunnittelijoiden tietoon sellaisia vaarallisia tai on-gelmallisia paikkoja, jotka eivät nouse esiin onnettomuustilastoista. Kyselyllä kartoitetaan lisäksi Tunturi-Lapin liikenneturvallisuuden yleistä tasoa. Kuntalaisten palaute on ensiarvoisen tärkeää toimenpiteiden kohdentamisen ja toteutuksen vaiheistuksen kannalta.

 

Suunnitelma valmistuu marraskuussa 2013. Tavoitteena on selvittää sekä kevyen liikenteen että moottoriajoneuvoliikenteen liikenneturvallisuusongelmat sekä laatia niiden parantamiseksi toimenpiteet ja toteuttamisohjelma. Pääpaino on kevyen liikenteen ja koulumatkojen turvallisuutta parantavissa liikenneturvallisuustoimenpiteissä sekä moottorikelkkareiteissä ja niiden risteämiskohdissa.

 

Lisätietoja
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Merja Lämsä, puh. 0295 037 240
Ramboll Finland Oy Jani Karjalainen, puh. 040 507 1674

Sivua päivitetty: 
12.2.2013