Turvallisuus ja järjestys

Tulostettava sivu

Lapin, sen asukkaiden ja Lapissa vierailevien turvallisuudesta huolehtii osaltaan Lapin pelastuslaitos. Pelastuslaitoksen tehtävänä on ennalta ehkäistä onnettomuuksien syntyä, opastaa toimimaan oikein onnettomuustilanteissa sekä onnettomuuden tapahduttua järjestää nopeaa ja tehokasta apua sitä tarvitseville kaikissa olosuhteissa.

 

Kittilä kuuluu Peräpohjolan poliisilaitoksen alueeseen, yhdessä kymmenen muun läntisen Lapin kunnan kanssa. Kittilän poliisiasemalla (Valtatie 60) toimivat lupapalvelut, rikosilmoitusten vastaanotto sekä asetarkistus.

 

Hätänumeroon 112 tulee soittaa aina kiireellisissä, todellisissa hätätilanteissa hengen, terveyden, omaisuuden tai ympäristön ollessa uhattuna tai vaarassa, tai jos on syytä epäillä näin olevan. Kittilän kunnan sairaankuljetuksen hoitaa Lapin sairaanhoitopiiri.

 

Tulisijoista ja savuhormeista aiheutuvat palovahingot voidaan tehokkaasti ehkäistä säännöllisellä nuohouksella. Nuohouksella on merkitystä myös energian taloudelliseen käyttöön, ympäristön suojeluun ja ihmisten terveyteen.

 

Turvallisesti Lapissa

 

Lapin poliisilaitos on koonnut laajan turvallisuusesitteen, joka on tarkoitettu kaikilla lappilasille ja Lapissa liikkuville. Lapin pelastuslaitos ja muutamat muut turvallisuuden kanssa työskentelevät tahot ovat osallistuneet esitteen tekoon.

Esite on vapaasti käytettävissä ja tulostettavissa esimerkiksi lomamökille ja matkailuyritysten ohjetauluille.

Esitteen suomenkieliset pdf -versiot A4 ja A5

Esitteen englanninkieliset pdf -versiot A4 ja A5

Esitteen venäjänkieliset pdf -versiot A4 ja A5
 

Linkki Lapin pelastuslaitoksen sivuille

http://www.kittila.fi/sosiaalipaivystys

Sivua päivitetty: 
11.4.2018