Toimeentulotuki uudistuu - Perustoimeentulotukea Kelasta vuonna 2017

Tulostettava sivu

Kela tiedottaa:

1. Vuoden 2016 loppuun saakka voit hoitaa kaikki toimeentulotuen asiat kotikuntasi sosiaalitoimistossa.
• Voit toimittaa hakemuksen sosiaalitoimistoon tai hakea tukea verkossa, jos kunnassa on mahdollisuus verkkoasiointiin.

 

2. Perustoimeentulotuki siirtyy Kelan hoidettavaksi 1.1.2017 alkaen.
• Kela palvelee sinua verkossa, puhelimessa ja kaikissa palvelupisteissään.
• Jos saat vuoden 2016 lopulla kunnasta toimeentulotukipäätöksen, joka ulottuu vuoden 2017 puolelle, saat tukea päätöksen mukaisesti sen voimassaoloajan. Sinun ei tarvitse hakea tämän tilalle Kelan päätöstä vuoden alussa.
• Säilytä viimeisin kunnasta saamasi päätös. Tarvitset sitä, kun haet Kelasta perustoimeentulotukea ensimmäisen kerran.
• Kunta voi myöntää edelleen täydentävää toimeentulotukea sellaisiin erityisiin menoihin, joita perustoimeentulotuki ei kata.

 

3. Saat loppuvuodesta 2016 lisätietoa Kelasta ja kotikunnastasi.
• Kelan puhelinpalveluun avataan perustoimeentulotuen palvelunumero loppuvuodesta 2016.
• Perustoimeentulotuen kela.fi-sivut ja Kysy Kelasta -palsta avataan myös loppuvuodesta 2016.
• Vuoden 2017 alusta voit hakea tukea verkossa www.kela.fi/asiointi
Verkkopalvelussa voit toimittaa myös hakemukseen tarvittavat liitteet. Tukea voi hakea myös paperilomakkeella.
• Voit seurata uudistuksen valmistelua toimeentulotuen uutiskirjeestä www.kela.fi/uutiskirjeet
 

Hakeminen yksinkertaistuu

• Toimeentulotuen myöntämisen perusteet eivät muutu uudistuksessa.
• Kelalla on yleensä valmiiksi käytettävissään asiakkaan etuustietoja, jolloin tuen hakeminen helpottuu. Kelaan jätetyn hakemuksen liitteet ovat tarvittaessa myös kunnan käytettävissä.
• Kela antaa päätöksen perustoimeentulotuesta 7 arkipäivän kuluessa hakemuksen saapumisesta, jos hakemuksessa on kaikki tarvittavat tiedot.
 

Perustoimeentulotuki on henkilön tai perheen viimesijainen taloudellinen tuki, joka kattaa elämän perusmenoja. Tuki kattaa esimerkiksi ravinto- ja vaatemenoja ja terveydenhoitomenoja sekä asumisesta syntyviä kohtuullisia kustannuksia.

 

Lisätietoja: http://www.kela.fi/toimeentulotuki
 

Sivua päivitetty: 
9.11.2016