Toimeentulotuki

Tulostettava sivu

Toimeentulotukihakemuksen voit täyttää ja tulostaa sivulta www.kittila.fi/lomakkeet

Toimeentulotuki uudistuu - vuonna 2017 perustoimeentulotukea haetaan Kelalta, ei kunnan sosiaalitoimistosta.
Lue lisää: Toimeentulotuki uudistuu

 

Toimeentulotuen soveltamisohje 2014 (pdf, 1 Mt)

 

Oikeus toimeentulotukeen määritellään toimeentulotukilaissa (Laki toimeentulotuesta 1412/1997). Toimeentulotuki on viimesijainen henkilön ja perheen välttämätöntä toimeentuloa turvaava etuus. Yksilöllä on vastuu omasta elatuksestaan ja lailla säädetyssä laajuudessa puolisonsa ja alaikäisten lastensa elatuksesta. Oikeus saada toimeentulotukea syntyy, kun henkilö ei voi saada toimeentuloa ansiotyöllään tai yrittäjätoiminnallaan tai toimeentuloa turvaavien muiden etuuksien avulla eikä hän voi elättää itseään muillakaan tuloillaan tai varoillaan, häneen nähden elatusvelvollisen huolenpidolla tai muulla tavalla.

 

Toimeentulotuki muodostuu perustoimeentulotuesta ja täydentävästä toimeentulotuesta. Lisäksi voidaan myöntää ehkäisevää toimeentulotukea.

 

Perustoimeentulotuki

Perustoimeentulotukeen sisältyy perusosa, jolla pitää lain mukaan kattaa ravintomenot, vaatemenot, vähäiset terveydenhoitomenot, henkilökohtaisen puhtauden ja kodin puhtauden menot, paikallisliikenteen maksut, lehtitilaukset, televisioluvat ja puhelimen käyttö.

 

Perusosan lisäksi perustoimeentulotuella katettavia menoja ovat asumistukilain 6 §:n mukaiset asumismenot (esim. vuokra tai vastike, vesimaksu, lämmityssähkö), vähäistä suuremmat terveydenhuollon menot, taloussähkölasku ja kotivakuutusmaksu.

 

Täydentävä toimeentulotuki

Täydentävään toimeentulotukeen sisältyvät erityismenot, joita ovat lasten päivähoidon maksu, muut kuin perusmenoina hyväksyttävät asumismenot (esim. muutosta aiheutuvat kustannukset) sekä henkilön tai perheen erityisistä olosuhteista aiheutuvat menot.

 

Ehkäisevä toimeentulotuki

Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoituksena on edistää henkilön ja perheen sosiaalista turvallisuutta ja tukea henkilön ja perheen omatoimista suoriutumista sekä ehkäistä syrjäytymistä ja pitkäaikaista toimeentulotukiriippuvuutta. Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää mm. tuen saajan aktivointia tukeviin toimenpiteisiin tai taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä aiheutuvien vaikeuksien lieventämiseksi.

 

Toimeentulotuen hakeminen

Toimeentulotukea haetaan kunnan sosiaalitoimesta pääsääntöisesti kirjallisesti, joissakin tilanteissa ajanvaraus toimistolla on tarpeellinen. Kelalta tukea voi hakea netin kautta. Kaikki hakemuksessa mainitut tulot, varat ja perusosan ulkopuoliset menot on todennettava tosittein. Uuden asiakkaan kohdalla tarvitaan lisäksi mm. henkilön varallisuutta, asumista ja työmarkkina-asemaa selvittäviä tositteita. Huolellisesti täytetty hakemus nopeuttaa hakemuksen käsittelyä. Mikäli hakemusta pyydetään täydentämään ja toimittamaan lisäselvityksiä ja niitä ei kohtuullisessa määräajassa ole toimitettu, voidaan hakemus hylätä puutteellisten selvitysten vuoksi.

 

Toimeentulotuki määrätään yleensä kuukaudeksi kerrallaan. Tukea maksetaan se määrä, jolla kotitalouden tukeen oikeuttavat menot ylittävät tulot ja varat.

 

Lisätietoja saa sosiaali- ja terveystoimistosta sekä Kelalta.

 

Yhteystiedot:

Etuuskäsittelijä Anne Korva, puhelin 0400 356 429
 Asioi puhelimitse tai kirjallisesti. Sähköposti ei ole suojattu muoto asioida.

 

 

Sivua päivitetty: 
12.2.2019