Tiedote: Väliaikatietoja Kittilän Lapsiystävällinen kunta -töistä

Tulostettava sivu

Tiedote, Kittilän kunta, 24.4.2019

Kittilän Lapsiystävällinen kunta -työssä on parhaillaan monta asiaa työn alla: alkukartoituskyselyjä on vielä pari avoinna ja muutamaa vielä työstetään. Kyselyjen raportit tulevat esille kunnan nettisivuille. Raportit ja jo aloitetut kehittämis- ja muutostyöt ovat pohjana, kun lopullinen toimintasuunnitelma tälle vuodelle saa vahvistuksen.

 

Lapsiperhepalveluissa (Lape) on edetty työpajoihin ja perhekeskusmallin (Perheiden olohuone) työstäminen jatkuu. Tähän kytkeytyy mm. sähköiset palvelut (päivähoito, Kela, järjestöt, Virtu-pisteet), kunnan, järjestöjen ja yksityisten palvelujen ratkaisut, mahdollisesti palvelusetelin laajentaminen kotipalveluihin, tilaesityksiä ja työntekijäratkaisuja.

 

Kiusaamisen ehkäisyn ja hyvän käytöksen osalta työtä jatketaan. Kunnan eri toimialat ja järjestöt perustavat omia ”kiusaamisen ehkäisyn neuvostoja” lasten, nuorten ja huoltajien kanssa. Myös järjestöt kutsutaan mukaan rakentamaan ”pelisääntöjä” kiusaamisen ehkäisyyn, siihen puuttumiseen ja hyvän käytöksen edistämiseen. Työn alla on yhtenäiset toimintaohjeet kiusaamisen ehkäisyyn, Lapset puheeksi –menetelmän tarkistus ja henkilöstön perehdytykseen sisällytettävät ohjeet. Tavoitteena myös saada vanhemmat mukaan ajatuksella ”Mitä on kiusaaminen, epäasiallinen käytös ja hyvät käytöstavat somessa”. GROOMING –tiedote on käsitelty kouluissa oppilaiden kanssa ja lähetetty koteihin, ja siitä toivotaan keskustelua säännöllisesti lasten ja nuorten kanssa.

 

Kittilän yläkoulun oppilaskunta on tehnyt aloitteen välipalan tarjoamisesta kaikille oppilaille. Ideointipajan jälkeen on työ laajentumassa koskemaan koko varhaiskasvatuksen ja kouluruokailun kenttää; miten lapset voivat osallistua ruokapalveluiden kehittämiseen ja arviointiin, millaista ruokaa tarjotaan, miksi, miten ruokahävikkiä vähennetään, kenelle hävikkiruokaa annetaan, kuka saa välipalaa ja mitä välipala sisältää. Kaikki koulut kierretään viikolla 18: tavataan oppilaita, ravitsemustyöntekijöitä, opettajia ja koulunkäynnin ohjaajia. Tarkoitus on toukokuussa kokeilla välipalan tarjoamista kahden viikon aikana niille oppilaille, joiden koulupäivä matkoineen (kävellen, pyöräillen, autolla, bussilla) kestää yli kuusi tuntia ja jotka sen haluavat saada. Näin saadaan tietoa syksyä varten välipalan rahallisesta arvosta kunnan talousarvioon.

 

Työn alla on koululaisten kerhot ja aamu- ja iltapäivätoiminta. Selvitetään mm. kuinka lapset ovat saaneet vaikuttaa kerhoihin sekä aamu- ja iltapäivätoimintaan ja miten kuljetukset niihin järjestetään, jotta mahdollisimman moni koulukuljetuksessa oleva pääsee mukaan. Tämä työ on aluillaan ja odotellaan Opetushallituksen hankerahoitusta, jotta saadaan työlle vetäjä.

 

Apua arkeen verottomasti. Oletko sairastunut, uupunut, loukannut itsesi? Tiesitkö, että voit ostaa verottomia kotihoidon palveluja (lasten hoitoa, siivousta, ateriapalveluja) ja ostetuista palveluista voit vielä saada verotuksessa kotitalousvähennyksen? Tiesitkö sinä hoiva-, kuljetus-, siivous- talonmies- ymv. palveluja tuottava yrittäjä, että voit tuottaa edellä mainittuja palveluita. Jos ette, niin käykäähän palveluiden tarvitsijat ja yrittäjät tutkimassa asiaa: www.elias.fi -sivustolla.

 

Ns. Saavutettavuustyöryhmä polkaistaan käyntiin toukokuussa. Työryhmä selvittää, miten nuoret ja lapset löytävät tietoa kerhoista, tapahtumista ja harrastuksista, mistä vanhemmat löytävät tietoa palveluista, miten ja minne palveluista annetaan palautetta, kuinka esteettömiä ovat tilat, millaisia opastuksia löytyy, miten tiloissa on huomioitu lapset (wc:t, vaipanvaihto, naulakot, kalusteet) jne.

Lisätiedot: Lapsiystävällinen kunta -koordinaattori, p. 040 1801 261

www.kittila.fi/unicef-lapsiystavallinen-kunta-malli-kittilassa

Tiedote tulostettvassa muodossa (pdf) Väliaikatietoja Kittilän Lapsiystävällinen kunta –töistä

Sivua päivitetty: 
24.2.2020