Tiedote: Sirkan päiväkodin sisäilma- ja kuntotutkimuksen tulokset valmistuneet

Tulostettava sivu

Tiedote 1.4.2014

 

Sirkan päiväkodin sisäilma- ja kuntotutkimuksen tulokset ovat valmistuneet. Tulosten perusteella matot vaihdetaan, ilmanvaihdon äänieristyslaitteet vaihdetaan ja kantavien väliseinien alaosat uusitaan. Päiväkoti pysyy suljettuna syksyyn 2014.

 

Aikaisemmin terveystarkastaja oli tehnyt alustavia tutkimuksia sisäilman laatuun liittyen ja esittänyt lisätutkimustarpeen. Kiratek Oy on toteuttanut sisäilma- ja kuntotutkimuksen. Tutkimuksissa suoritettiin aistinvarainen sisäilmatarkastus kaikkiin tiloihin, kosteusmittauksia, kaikkien tilojen pintakosteuskartoitus, sisäilmanäytteenottoa (kuitu, mikrobi, voc), materiaalinäytteenottoa lattiapinnoitteista (voc), ilmavuotojen ja lämpövuotojen kartoitus lämpökameralla sekä rakenneavauksia ulkoseiniin ja väliseinien alaosiin sisältäen materiaalinäytteet ja rakenteiden kosteusmittauksia, sekä yläpohjien aistinvarainen tarkastus.

 

Nyt valmistuneen Kiratek Oy:n raportin johtopäätökset olivat seuraavat:

 

”Sisäilmasta otettujen näytteiden perusteella rakennuksen huoneilman mikrobi-, VOC- ja mineraalivillakuituesiintymät ovat tavanomaisia. Väliseinän alaosien mikrobivauriot ja lattiamattojen korkeat VOC-pitoisuudet eivät sisäilmanäytteiden perusteella vaikuta huoneilman laatuun.

Mattojen VOC-tulosten mukaan koholla olevat yhdisteet eivät ole terveyshaittaperusteisia ja viittaavat enemmän maton ominaisuuteen, kuin kosteuden tai kemiallisen reaktion aiheuttamaan vaurioon.

Väliseinien alaosien mikrobivauriot eivät ole suoraan yhteydessä sisätiloihin, koska vaurio on rajoittunut lähinnä alajuoksupuuhun. Väliseinien kautta oli havaittavissa ilmavirtauksia sisäilmaan, mutta ilmanäytteiden perusteella mikrobeja ei esiinny sisäilmassa, eikä aistinvaraisessa tarkastelussa havaittu mikrobeihin viittaavaa hajua edes voimakkaassa alipaineessa. Riskialttiin rakenneratkaisun vuoksi vaurion aiheuttaja on pysyvä ja tulee suurella todennäköisyydellä aiheuttamaan sisäilmaongelmia myöhemmin.

Lattiamattojen kohonneet VOC-pitoisuudet ja väliseinien alaosien mikrobivauriot ovat sisäilman laadun riskitekijä ja voivat olla yksi henkilökunnan oireilun syistä. Käyttäjien oireilun ja rakennuksen käyttötarkoituksen vuoksi sisäilmariski on päiväkotirakennuksessa normaalia liike- ja palvelurakennusta merkittävämpi, mutta käyttäjien oireilun ja poikkeavien löydösten yhteyttä on vaikea arvioida luotettavasti.

Edellä mainittujen tekijöiden lisäksi rakennuksessa todettiin ilmavuotoja ja lämpöviihtyvyysongelmia. Ilmavuodot laskevat rakenteiden pintalämpötiloja, aiheuttavat vedon tunnetta ja ilmavuotojen mukana rakenteista kulkeutuu sopivissa olosuhteissa epäpuhtauksia sisäilmaan. Näistä tekijöistä johtuen myös ilmavuodot ja veto heikentävät sisäilman laatua.

Ulkoseinän alaosat ja julkisivut ovat heikosti tuulettuvia ja ne luetaan riskialttiiksi rakenneratkaisuiksi. Havaintojen ja tutkimusten perusteella rakenteissa ei toistaiseksi esiinny vaurioita, eikä niihin kohdistu välitöntä korjaustarvetta. Rakenteiden fysikaalisen toiminnan parantaminen on hyvä tiedostaa ja ottaa korjausohjelmaan lähivuosien aikana.”

 

Sisäilma- ja kuntotutkimusraportissa suositeltiin Sirkan päiväkodille tehtäviä korjaustoimenpiteitä, jotka oli luokiteltu kolmeen kiireellisyysluokkaan. Kohdassa 1 on lueteltu välittömät sisäilman laatua parantavat toimenpiteet, mutta näiden lisäksi Kittilän kunnan tekninen johtaja, terveystarkastaja ja sivistystoimen johtaja ovat päättäneet toteuttaa myös suositellut, kohdassa 2 mainitut sisäilmariskien vähentämiseksi suositellut toimenpiteet. Lähivuosille suositeltujen toimenpiteiden tarvetta arvioidaan myöhemmin.

 

Raportissa luetellut toimenpiteet:

” 1. Välittömät sisäilman laatua parantavat toimenpiteet:

- Siirtoilmaelimien mineraalivillaäänenvaimentimet vaihdetaan esimerkiksi Dacroniin

- Sisäkattojen akustiikkalevyjen avonaisten mineraalivillareunojen kapselointi

- Käytävien alakattojen puhdistus ja alakatoissa olevien avonaisten mineraalivillaeristeiden kapselointi

- Ulkoseinien ja lattioiden liitoskohtien tiivistäminen siten, ettei lattianrajoista tapahdu ilmavirtauksia sisätiloihin. Samalla periaatteella tiivistetään ulkoseinien pistorasiat ja ikkuna- sekä oviliittymät.

- Lämpökuvauksessa todetut ilma- ja lämpövuodot korjataan.

- Lämmitysverkoston patteritermostaatit uusitaan ja järjestelmä tasapainotetaan.

 

2. Korjaustoimenpiteet, jotka on suositeltavaa toteuttaa sisäilmariskien vähentämiseksi:

- Kantavien väliseinien alaosien uusiminen kosteusrasitusta kestäväksi ja tiiviiksi.

- Lattiamattojen uusiminen. Uusimisessa on huomioitava VOC-emissioiden vaikutus lattian betonilaatassa. Samassa yhteydessä käytävien lattiat oikaistaan.

- Korjausten jälkeen ilmavaihtokoneiden ja kanavavaimentimien äänenvaimennusmateriaalien tarkistus. Mikäli äänenvaimentimet sisältävät mineraalivillaa, äänenvaimentimet vaihdetaan esim. Dacroniin, jonka jälkeen ilmanvaihtokanavat puhdistetaan ja järjestelmä tasapainotetaan siten, että ulko- ja sisäilman välinen paine-ero on mahdollisimman pieni.

 

3. Toimenpiteet, jotka on suositeltavaa toteuttaa lähivuosina rakennuksen riskirakenteiden poistamiseksi

ja elinkaarihallinnan avuksi:

- Julkisivujen ja ulkoseinien alaosien tuulettuvuutta parannetaan.

- Piha-alueen vedenpoiston toimivuus ja pihakallistusten riittävyys tarkistetaan.”

 

Korjaussuunnittelutarjoukset kohtien 1 ja 2 toimenpiteille on pyydetty maaliskuun lopussa ja tarjoukset saadaan huhtikuun puolessa välissä. Tarjouspyyntöjen käsittely valitusaikoineen vie noin kaksi viikkoa ja laaditut korjaussuunnitelmat käsitellään kunnanhallituksessa ja lautakunnissa touko-kesäkuun aikana. Päiväkoti pysyy suljettuna korjaustöiden valmistumiseen saakka. Arvioitu valmistumisaika on syksy 2014.

 

Lisätiedot:
Kiinteistöjohtaja Sakari Vierimaa, sakari.vierimaa(at)kittila.fi, puh.040 674 4393
Terveystarkastaja Juha Metso, juha.metso(at)sodankyla.fi, puh. 0400 421 451

 

Sivua päivitetty: 
1.4.2014