Tiedote: Kuntalaisten mielipiteitä kysytään kunnan lausuntoihin valmisteilla olevista uudistuksista

Tulostettava sivu
Tiedote 5.3.2014
Jakelu: Tiedotusvälineet

Mitä mieltä Kittilän kunnan pitäisi olla uudesta sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaista? Tavoittelemmeko yhtä yhteistä mallia koko Lappiin? Entä mitä mieltä kunta on valtionosuusjärjestelmän uudistuksesta?

Kittilän kunnanhallitus antaa lausunnon sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaista eli kansankielellä soteuudistuksesta maanantaina 17.3.2014.

Kunnan lausuntoa on pyydetty vastauksina valmiisiin kysymyksiin. Kysymyslomake on toteutettu Kittilän kunnan www-sivuille uudelleen kuntalaisten nähtäväksi niin, että Kittilän sosiaali- ja terveyslautakunnan ja kunnanjohtajan valmistelema lausunto eli vastaukset kysymyksiin on nähtävillä. Nyt kuntalaiset voivat käydä kysymykset vastauksineen läpi ja jättää myös omat mielipiteensä ja perustelunsa tiedoksi asian käsittelijöille Kittilän kunnassa. Kyselylomake löytyy Kittilän kunnan www-sivuita:

http://www.kittila.fi/kerro-mielipiteesi-sosiaali-ja-terveydenhuollon-jarjestamislaista

Lisäksi kunnan sivuilla on esillä lakiluonnos sekä muuta materiaalia aiheeseen liittyen.

Lausuntoluonnos on luettavissa Kittilän kunnan sivuilla maanantaihin 10.3. asti, ja siitä voi antaa palautetta ja siitä voi esittää kysymyksiä sähköpostilla, kirjallisesti tai Facebookin kautta.

Hallitus uudistaa myös valtionosuusjärjestelmää. Siitäkin kunta saa sanoa sanansa. Valtionosuusuudistusjärjestelmän uudistusta koskevaan lausuntoon voit tutustua perjantain 7.3. ja maanantain 10.3. välisenä aikana.

Lisätiedot:

Anna Mäkelä, kunnanjohtaja, anna.makela@kittila.fi, puhelin 040 572 2044

 

 

Sivua päivitetty: 
5.3.2014