Tiedote Kittilän yläkoulusta otetuista kontrollinäytteistä

Tulostettava sivu

Kittilän yläkoulusta on otettu remontin jälkeiset kontrollinäytteet sisäilmasta. Koululta on otettu 10 kpl mikrobi- ja 6 kpl voc-näytteitä. Näytteet on analysoitu Työterveyslaitoksella.

 

Näytteiden tulokset olivat erittäin hyvät. Mikrobipitoisuudet olivat erittäin alhaiset, ja voc-yhdisteet oli saatu poistettua lähes kokonaan.

 

Kittilän yläkoululta otettujen remontin jälkeisten kontrollinäytteiden perusteella tehdyt remontit ovat onnistuneet ja sisäilmaa huonontavat epäpuhtaudet on saatu poistettua.
 

Ympäristöterveydenhuolto seuraa kuitenkin myös jatkossa sisäilman laatua ja ottaa tarvittaessa uusia näytteitä.

 

Lisätiedot
Juha Metso, terveystarkastaja, puhelin 0400 421 451, juha.metso(at)kittila.fi

 

Sivua päivitetty: 
14.11.2013