Tiedote: Kittilän kunnan työntekijät ovat tyytyväisiä työhönsä

Tulostettava sivu

Tiedote 8.4.2013 klo 13

 

Kittilän kunnan työntekijöiden työhyvinvointia tutkittiin vuoden 2013 alussa. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää työtyytyväisyyden tila Kittilän kunnassa ja löytää ne työhyvinvoinnin ja -ympäristön osa-alueet, jotka vaativat kehittämistä. Kyselyyn vastasi 56% kunnan työntekijöistä. Tutkimuksen perusteella työtyytyväisyys on hyvällä tai vähintään kohtuullisella tasolla. Tyytyväisyys omaan työhön saa hyvän arvosanan; 3,82 (asteikolla 1-5), tyytyväisyys omaan työyhteisöön on kohtalaisella tasolla 3,62 (asteikolla 1-5) ja tyytyväisyys esimiestyöskentelyyn arvosanan 3,67.
 

Tutkimuskutsu lähetettiin 454 henkilölle, ja tutkimukseen vastasi määräaikaan mennessä 255 henkilöä, vastausprosentti kyselyyn oli 56%.

 

Taloustutkimuksen tuottamaan raporttiin on valittu tulosten vertailukohteeksi Taloustutkimuksen tietopankista julkisella sektorilla toimialoilla julkinen hallinto, terveydenhuolto ja koulutus työskentelevät. Näin voidaan verrata, miten Kittilän kunnan työntekijät arvioivat työhyvinvointiaan verrattuna julkisen sektorin keskiarvoon. Kysely tehtiin, jotta saataisiin henkilökunnalta tietoa heidän työhyvinvoinnistaan ja tyytyväisyydestään ja ehdotuksia siihen, miten kuntaa kehitetään paremmaksi työpaikaksi.

 

Keskeisiä työhyvinvointikyselyn tuloksia

Kokonaisuutena Kittilän kunnan henkilöstön tyytyväisyys omaan työhön on melko hyvällä tasolla; kokonaisarvosana on 3,82 asteikolla 1-5. Kehittämistä työntekijöiden mielestä on kuitenkin etenkin seuraavissa asioissa: Työilmapiirin parantaminen, työympäristön viihtyisyys ja riittävän huomion kiinnittäminen työkyvyn ylläpitämiseen sekä oman osaamisen kehittämismahdollisuudet. Työyhteisön avoin ilmapiiri ja asioiden sekä ongelmien avoin ja rakentava käsittely nousi myös esille kehityskohteina, samoin esimieheltä tuen saaminen, esimiehen myönteinen vaikutus työyhteisön ilmapiiriin ja lähiesimiehen kyky motivoida ja innostaa työntekoon. Myös Kittilän kunnan sisäisen tiedottamisen avoimuus ja oikea-aikaisuus sekä henkilöstöjohtaminen kaipaavat henkilökunnan mielestä kehittämistä.

 

Yli puolet Kittilän kunnan henkilöstöstä ei ole edes harkinnut työpaikan hakemista muualta. 7 % on hakenut ja 38 % on harkinnut hakevansa. Suurin osa (45 %) kokee että Kittilän kunta työpaikkana ei ole kokenut muutosta parin viime vuoden aikana. 40 %:n mielestä Kittilän kunta on muuttunut parempaan, 15 %:n mielestä huonompaan suuntaan. Reilu kaksi viidestä Kittilän kunnan työntekijästä suosittelisi nykyistä työpaikkaansa. Kolme neljästä työntekijästä on myös ylpeä siitä, että on Kittilän kunnan palveluksessa. Työuupumusta kertoi kokeneensa joskus noin kolmasosa vastaajista. Vastausten kokonaisuudesta päätellen työuupumus on enimmäkseen lievää.
Huhtikuun aikana osastokohtaiset raportit käsitellään vielä työyksiköissä ja osastoilla. Myös Kittilän kunnan tällä viikolla käynnistyvässä esimiesvalmennuksessa keskustellaan tuloksista ja siitä, miten esimiestyötä ja johtamista voidaan parantaa nyt saadun tiedon avulla. Henkilöstötutkimus oli Kittilän kunnan ensimmäinen ja toteutetaan joka toinen vuosi.

 

Lisätiedot:
Anna Mäkelä, kunnanjohtaja, anna.makela(at)kittila.fi, puh. 040 572 2044
 

Sivua päivitetty: 
8.4.2013