Tiedote: Kittilän kunnan 5. koronaohje ja tiedote

Tulostettava sivu

Tiedote 17.3.2020, Kittilän kunta

 

1. Kittilän kunnan epidemiajohtoryhmän nimeäminen

Kunnanjohtaja on nimennyt epidemiajohtoryhmän, johon kuuluvat kunnan johtoryhmän lisäksi johtava lääkäri Heidi Tanninen, hoivapalvelupäällikkö Katja Hietanen ja terveystarkastaja Juha Metso.

Tällä hetkellä on tiedossa Suomessa yhteensä 319 koronatartuntaa. Kittilässä ei ole tautitapauksia.
 

2. Hallituksen linjaukset 16.3.2020

Kittilän kunta reagoi hallituksen linjauksiin välittömästi illalla 16.3. tiedotteen jakelulla ja kunnanjohtajan videopuheella kunnan facebook- ja twittersivuilla.

1. Hallituksen linjauksen mukaisesti varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Näin turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhemmille työssäkäynti. Valtioneuvosto linjaa, että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät niin.

2. Koulujen, oppilaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilat suljetaan ja lähiopetus niissä keskeytetään. Poikkeuksellisesti kuitenkin järjestetään koulussa järjestettävä esiopetus sekä perusopetuksen 1-3 luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville, kuitenkin niin että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät näin. Edellä mainitut järjestelyt tulevat voimaan keskiviikkona 18.3.2020.

3. Lähiopetuksen sijaan kaikkien yliopistojen, ammattikorkeakoulujen sekä ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja perusopetuksen järjestäjien opetus ja ohjaus järjestetään mahdollisimman laajalti vaihtoehtoisilla tavoilla, muun muassa etäopiskelua, erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntäen.

 

3. Kittilän kunnan palvelujen sulkeminen

Kittilän kirjastot, kirjastoauto, harrastustilat ja –paikat, muut urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat, vanhusten päivätoiminta, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset suljetaan huomenna 18.3.2020. Toimialajohtajat ohjeistavat esimiehiä ja henkilöstöä näiden ja muiden Kittilän kuntaa koskevien hallituksen päättämien toimenpiteiden toimeenpanossa.
 

4. Koulutus ja varhaiskasvatus

Koulutus järjestetään poikkeavilla järjestelyillä, etäopetus on ensisijaista. Kaikille tarjotaan etäopetusta ja oppilaat työskentelevät etänä, paitsi ne 1-3 luokkien oppilaat, joiden vanhemmat työskentelevät kriittisillä aloilla (mm. oma opetus- ja varhaiskasvatuksen henkilökunta, hoitohenkilökunta, poliisi, palo- ja pelastushenkilökunta, tulli ja jätehuolto). Pienempien oppilaiden osalta tulee ottaa huomioon lasten valmiudet. Huoltajilta ja vanhemmilta odotetaan nyt sitoutumista.

 

5. Kunnan www-sivujen koronatiedotussivu

Kunta julkaisee kunnan sivuilla 17.3.2020 erillisen koronavirustiedotesivun, http://www.kittila.fi/koronaohjeet-ja-tiedotteet.

 

6. Uusi neuvontapuhelin terveyskeskukseen

Terveyskeskukseen on avattu uusi neuvontapuhelin, p. 040 185 1552. Neuvontapuhelin auttaa erityisesti koronavirukseen liittyvissä kysymyksissä, jotta vapautetaan päivystysnumeron ruuhkautumista. Puhelimeen vastaa sairaanhoitaja.
 

7. Toimenpiteet Kittilän kunnan toimialoilla

Toimialajohtajat henkilöstönsä kanssa määrittelevät hallituksen toimenpiteet huomioiden, miten henkilöstön työt toteutetaan. Kontakteja vältetään, riskiryhmät ensisijaisesti etätyöhön. Etätyövalmiuksia hankitaan ja varmistetaan.

Kartoitetaan osastoilla, onko tämänhetkisessä henkilöstössä esimerkiksi terveydenhuollon osaamista. Eläköityneiden kartoitus toimialoilla, onko tarvittaessa kutsuttavissa töihin terveydenhuoltoon.

Lomien ja säästövapaiden käyttö tulee kartoittaa esimerkiksi sellaisten osalta, jotka jäävät kotiin lasten hoidon tai koulutuksen vuoksi.

Yhteistyö osastojen välillä: palvelujen sulkemisen vuoksi vapautuvaa henkilökuntaa voidaan ohjata toisen toimialan tehtäviin avuksi toimialajohtajien ja henkilöstön keskinäisellä sopimisella.

Ulkomailta palaavat suomalaiset ja Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt ohjataan kahden viikon karanteenia vastaaviin olosuhteisiin.

Ulkomailta palaavien tulee sopia työhön paluunsa ajankohdasta ja kahden viikon poissaolosta yhdessä esimiehen kanssa.

 

8. Kunnantalon ovien sulkeminen

Kittilän kunnantalo on keskiviikosta 18.3.2020 alkaen 13.4.2020 saakka suljettu niin, että asioita voi hoitaa vain ajanvarauksella, jos asiaa ei voida hoitaa sähköisesti ja asian hoitaminen on välttämätöntä. Ajan voi varata puhelimitse siltä henkilöltä, jota tapaaminen koskee. Yhteystiedot ajan varaamiseksi: http://www.kittila.fi/yhteystiedot

 

Lisätiedot:

Antti Jämsén, kunnanjohtaja, Kittilän kunta, antti.jamsen@kittila.fi, puh. 040 745 9830

Hanna-Maria Grandell, vs. hallintojohtaja, Kittilän kunta, hanna-maria.grandell@kittila.fi, puh. 040 572 4460

 

Tiedote pdf-muodossa: 17.3.2020, Kittilän kunnan 5. koronaohje ja tiedote

 

 

 

 

Sivua päivitetty: 
17.3.2020