Tiedote: Kittilän koulukeskuksen kiinteistöjä remontoidaan, väistötiloja suunnitellaan

Tulostettava sivu

Tiedote 23.5.2019, Kittilän kunta

Lukkarin koululla on kevään 2019 aikana tehty kuntotutkimusta rakenteista, sähkölaitteista, viemäreistä sekä käyttövesi- ja lämpöjohdoista. Kuntotutkimuksen tulosten perusteella ryhdytään saneeraukseen. Myös lukiorakennuksen remontti jatkuu kesällä

 

Suurimpana haasteena Lukkarin koulun rakennuksessa on ilmennyt kellarillisen alueen osalta sokkelin halkaisuna käytetty Toja-eriste, jossa on mikrobianalyysin perusteella vahva viite vauriosta. Rakennus on kokonaisvaltaisen saneerauksen tarpeessa, josta Toja-eristeen eliminoiminen on suurin yksittäinen haaste. Toimenpiteenä voi olla eristeen poistaminen purkamalla tai kuivattamalla paikalleen. Rakennus on rakennettu 1948-1950 välisenä aikana ja on suojeltu kohde. Koulutoimi on selvittänyt väistötilojen tarvetta. Koulutoimen mukaan tarvitaan 5 opetustilaa olemassa olevien tilojen lisäksi. Yhteensä alakoulu tarvitsee 13 opetustilaa.

Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 22.5.2019 esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus päättäisi selvittää ulkopuolisella asiantuntijalla kuntotutkimuksiin pohjautuvan Lukkarin koulun saneerauksen hinta-arvion ja yhdessä koulutoimen kanssa selvitettäisiin uuden koulun tilatarpeet ja sen hinta-arvio, selvityksessä huomioidaan FCG:n tekemä tilaselvitys. Lisäksi tekninen lautakunta esitti, että tekninen toimi pyytää tarjoukset tilapäisestä viisi luokkatilaa käsittävästä opetustilasta ajalle 2019 – 2022.

Lukkarin koulun tilanteesta on keskusteltu useassa koululautakunnan kokouksessa. Sivistystoimenjohtaja ja koulujen rehtorit ovat tehneet suunnitelman siitä, millä tavalla saadaan tulevan lukuvuoden ajaksi Lukkarin koulun oppilaille terveelliset tilat. Osa luokista voidaan sijoittaa lukion ja yläkoulun tiloihin, ja osalle voidaan järjestää terveelliset tilat koulun liikuntasaliin. Edellä olevien järjestelyjen ohella tarvitaan tilaelementtejä, joiden hankkimiseksi on tehty esityksen tekniselle toimelle. Tekninen lautakunta käsitteli asian keskiviikkona 22.5.2019.

Tarkemmin Lukkarin koulun evakkojärjestelyjä käsitellään koululautakunnan kokouksessa 11.6., johon on kutsuttu mukaan myös terveystarkastaja ja tekninen johtajan. Huoltajia on tiedotettu asiasta.

 

Kittilän koulukeskuksen lukiorakennuksen re­mont­ti jat­kuu

Lu­ki­ol­le rakennetaan uu­si il­mas­toin­ti en­sim­mäi­seen ker­rok­seen sekä kellariin. Lisäksi kun­nan oma­na työ­nä si­sä­ti­lois­ta pois­te­taan vil­la- ja kui­tu­poh­jai­set läh­teet. Rakennuksen salaojat uusitaan ja rakennetaan hulevesiviemäröinti. Kellarin sisäpuolelta puretaan vanha kuorimuuraus, lämmöneristys ja vesieristys. Sementtikuitulevy poistetaan kellarin seinän yläosasta. Uusi vesi- ja lämmöneristys rakennetaan  kellariseinän ulkopuolelle

 

Lisätietoja:
Lauri Kurula, tekninen johtaja, puhelin 040 540 6357, lauri.kurula@kittila.fi
Aarne Mäkelä, vs. sivistystoimenjohtaja, puhelin 040 705 7486 aarne.makela@kittila.fi

 

Tiedote tulostettavassa muodossa (pdf): Kittilän koulukeskuksen kiinteistöjä remontoidaan, väistötiloja suunnitellaan

Sivua päivitetty: 
23.5.2019