Tiedote: Kemijoen vesiensuojeluyhdistys ry tarjoaa kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa

Tulostettava sivu

Tiedote 5.9.2016 / Kemijoen vesiensuojeluyhdistys ry

 

Kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa

 

Kemijoen vesiensuojeluyhdistys ry tarjoaa kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa haja-asutusalueilla vakituisten ja vapaa-ajan kiinteistöjen omistajille. Uudisrakennukset eivät kuulu neuvonnan piiriin.

Kiinteistöillä tehtävä kartoitus- ja neuvontakäynti on vapaaehtoinen ja maksuton kiinteistönomistajille. Neuvonta on puolueetonta, eikä se ole sidoksissa mihinkään tiettyyn tekniikkaan tai jätevesijärjestelmään. Kartoitus- ja neuvontakäyntejä tehdään kiinteistönomistajan kutsusta Kittilässä 5.9-16.9.2016 välisenä aikana.

Neuvontakäynnillä kiinteistönomistaja saa mm. ajantasaista tietoa lainsäädännöstä, kirjallisen arvion jätevesijärjestelmänsä tämänhetkisestä tilanteesta ja mahdollisesta tehostamistarpeesta sekä ohjeita jätevesijärjestelmän käytöstä ja huollosta. Neuvontakäynnillä saatuja nimi- ja osoitetietoja ei luovuteta eteenpäin. Neuvoja ei laadi suunnitelmia.

Jätevesineuvojan voi tilata kiinteistökäynnille tai hänelle voi esittää kysymyksiä puh. 0400 283148 tai info(at)kemijoenvsy.fi. Lisätietoa www.kemijoenvsy.fi.

Sivua päivitetty: 
5.9.2016