Tekninen osasto

Tulostettava sivu

Teknisen toimen tehtävänä on järjestää turvalliset ja viihtyisät yhdyskuntatekniset palvelut sekä kunnan tarvitsemat toimitilat taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti, edistää luontaisen ja rakennetun ympäristön monimuotoisuuden, viihtyvyyden ja hyvän rakentamistavan säilymistä.

 

Tekninen osasto vastaa seuraavista tehtävistä:

1. Yleis- ja asemakaavoituksen sisältävästä maankäytön suunnittelusta
2. kunnan maa- ja vesialueiden, katujen, puistojen ja muiden yleisten alueiden hallinnasta ja hoidosta sekä vesihuollon kehittämisestä
3. toimitilojen suunnittelusta ja rakennuttamisesta
4. kunnalle lainsäädännössä osoitetuista yksityistielainsäädännön viranomaistehtävistä
5. rakentamisen ja muiden ympäristöön kohdistuvien toimenpiteiden valvonnasta
6. ympäristösuojelun valvonnasta ja edistämisestä.

 

Teknisen osaston toiminnot:

Omakotitontit
Lomatontit
Kaavoitus ja mittaus
Rakennusvalvonta
Ympäristönsuojelu
Kadut ja viherrakentaminen
Kiinteistöhuolto
Vesi- ja viemärihuolto
Siivouspalvelut
Ravintopalvelut
Yksityistiet

 

Yhteystiedot

Lauri Kurula, tekninen johtaja, puhelin 040 540 6357
Matti Niska, rakennustarkastaja, puhelin 0400 396 074
Mauri Kenttälä, rakennustarkastaja, puhelin 040 752 4201
Antti Pekkala, rakennustarkastaja, puhelin 040 682 1243
Lauri Hettula, rakennusmestari, puhelin 0400 943 634
Mauri Kivelä, kiinteistöpäällikkö, puhelin 040 674 4393
Janne Leinonen, huoltomestari, puhelin 0400 124 334
Jouni Blomster, rakennusmestari, puhelin 040 355 2498
Raimo Kurkinen, valvoja, puhelin 040 631 3751
Eija Heikkinen, ravintopalvelupäällikkö, puhelin 040 541 0137
Helena Tapio, siivoustyönjohtaja, puhelin 040 801 2934
Päivi Kivimäki, tekninen sihteeri, puhelin 040 764 7682
Hillevi Levirinne, toimistovirkailija / asiakaspalvelu, puhelin 040 764 9172
Anneli Puolakka, toimistotyöntekijä, puhelin 040 685 0244
Veli-Matti Virtanen, maanmittausteknikko, puhelin 040 581 1889
Toni Juuti, maanmittausinsinööri, puhelin 040 762 2917
Risto Mansikkasalo, kartoittaja, puhelin 0400 981 988
Hortonomi, puhelin 040 825 1113
Arto Leppäjärvi, ts. yhdyskuntainsinööri, puhelin 0400 862 532
Simo Ylönen, vs. ympäristösihteeri, puhelin 040 847 9552
Tanja Heikkilä, vs. ympäristötarkastaja, puhelin 040 636 0512
 

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi(at)kittila.fi (muista, että ä ja ö -kirjaimet korvataan a ja o -kirjaimilla).
 

Sivua päivitetty: 
10.11.2020