Kuulutus: Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 4.6.2020 dnro 20/0279/2

Utskriftsvänlig version

KUULUTUS

 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 4.6.2020 dnro 20/0279/2

 

Asia                                   
Virkasuhteen irtisanomista koskeva valitus

 

Valittaja                             
Tiina Nikander-Koivukangas

 

Päätös, josta valitetaan   
Kittilän kunnanvaltuusto 19.12.2018 § 89

Valtuusto on päättänyt irtisanoa sivistystoimenjohtaja Tiina Nikander-Koivukankaan virkasuhteen kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 35 §:n perusteella.

 

Valitus                               
Valtuuston päätös on kumottava ja Kittilän kunta on velvoitettava korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut laillisine viivästyskorkoineen. Mikäli päätöstä ei kumota menettelyvirheiden perusteella, on asiassa toimitettava suullinen käsittely valittajan ja mahdollisten todistajien kuulemiseksi.

 

Hallinto-oikeuden ratkaisu
Hallinto-oikeus hylkää valituksen sekä valittajan oikeudenkäyntikulujen ja asianosaiskulujen korvaamista koskevat vaatimukset.

Hallinto-oikeus hyläten Kittilän kunnan oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevan vaatimuksen enemmälti velvoittaa valittajan korvaamaan kunnan oikeudenkäyntikulut 10 000 eurolla.

 

Yhteenveto
Valituksenalainen kunnanvaltuuston päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä eikä muutoinkaan lainvastainen. Tämän vuoksi päätöstä ei ole valituksen johdosta kumottava.

 

Muutoksenhaku               
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Hallinto-oikeuden päätös luettavissa oheisesta linkistä:

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 4.6.2020 dnro 20/0279/2

 

Kittilä 10.6.2020

Kunnanhallitus

                     

Sivua päivitetty: 
11.6.2020