Kuntarekryn työpaikat Kittilässä

Subscribe to Kuntarekryn työpaikat Kittilässä-fält
Uppdaterad: 19 sekunder sedan

Kotihoidonohjaajan virka

22.1.2018

Kittilän kunnassa/vanhus- ja vammaispalveluissa on haettavana kotihoidonohjaajan virka.

Hakijoilta edellytetään sosiaali- tai terveydenhuollon opistotason tai ammattikorkeakoulutason
koulutusta, vahvaa kokemusta esimiestyöstä, työvuorosuunnittelusta ja talouden suunnittelusta ja seurannasta. Kotihoidonohjaajan viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää yhteistyötaitoja,
oma-aloitteisuutta, paineensietokykyä ja laajojen asiakokonaisuuksien hallintaa.

Työaika ja palkkaus ovat KVTES:n mukaisia, työsuhde on Kittilän kuntaan. Aloittaminen sovitaan erikseen. Virassa on 6 kk:n koeaika ja valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärinlausunto ennen virkasuhteen vastaanottamista.

Haastatteluun kutsuttavien tulee esittää alkuperäiset opinto- ja työtodistukset.

Hakemus tulee jättää 9.2.2018 klo 15 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoit-teeseen Kittilän kunta, sosiaali- ja terveyslautakunta, Valtatie 15, 99100 KITTILÄ.

Kategorier: Kuntarekry

Kiinteistönhoitaja

19.1.2018

Kittilän kunnan teknisellä osastolla on haettavana kiinteistönhoitajan työsuhde.

Tehtävässä edellytetään kiinteistö-, sähkö- tai LVIA-alan ammatillinen tutkinto. Lisäksi edellytämme kokemusta kiinteistönhuollon alalta, voimassa olevaa henkilöauton ajokorttia sekä oman auton käyttöä.

Työtehtäviin kuuluu kiinteistönhuolto- ja päivystystehtävät eri kiinteistöissä. Palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Työ alkaa maaliskuussa 2018. Työssä noudatetaan 4 kk koeaikaa.

Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan. Hakemus ja cv tulee jättää 12.2.2018 klo 15.00 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi. Sähköpostin aiheeksi 'Hakemus - kiinteistönhoitaja'.

Kategorier: Kuntarekry

Yhdyskuntainsinööri

17.1.2018

Kittilän kunnan tekninen osasto julistaa haettavaksi yhdyskuntainsinöörin toimen.

Yhdyskuntainsinööri vastaa kunnan liikenneväylien sekä puistojen ja yleisten alueiden toiminnasta. Pääasiallisena tehtävänä on katujen, teiden ja yleisten alueiden kunnossapidon järjestäminen sekä niihin liittyvien investointien toteuttaminen. Yhdyskuntainsinööri toimii myös kunnan reittivastaavana.

Toimen kelpoisuusvaatimuksena on vähintään yhdyskuntatekniikan tai vastaavan insinöörin tutkinto (AMK tai opistotasoinen). Työkokemus infra-alan rakennuttamistehtävistä sekä kunnossapitotöiden järjestämisestä katsotaan eduksi. Palkkaus määräytyy kuntien teknisten sopimusten mukaan, mutta palkkauksesta voi esittää myös oman toivomuksensa.

Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Toimessa noudatetaan 4 kk koeaikaa.
Hakemukset liitteineen on toimitettava viimeistään 7.2..2018 klo 12.00 mennessä ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta (cv on mahdollista liittää liitetiedostona). Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai kirjeitse osoitteeseen Kittilän kunta, Tekninen osasto, Valtatie 15, 99100 Kittilä. Kuoreen tai sähköpostin aiheeksi merkintä Hakemus - yhdyskuntainsinööri.

Kategorier: Kuntarekry

Kiinteistöpäällikkö

16.1.2018

Kittilän kunnan tekninen osasto julistaa uudelleen haettavaksi kiinteistöpäällikön toimen.

Kiinteistöpäällikön tehtäviin kuuluu kiinteistöjen aktiiviseen omistamiseen sisältyvät tulosalueen esimiestehtävät sekä suunnitteluttamis- ja rakennuttamistehtävät. Kiinteistöpäällikkö työskentelee teknisen johtajan alaisuudessa.

Kiinteistöpäälliköltä edellytämme talonrakennus- tai LVI -alan AMK -tutkintoa tai vastaavaa aiempaa tutkintoa. Odotamme hakijalta kokemusta rakennuttamisprojektien johtamisesta tai toteutuksesta sekä sisäilmakorjausten suunnittelusta tai toteutuksesta. Lisäksi arvostamme sisäilmaan liittyvien korjausten koulutusta ja tietoteknisiä valmiuksia.

Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Toimessa noudatetaan 4 kk koeaikaa.

Hakemukset liitteineen on toimitettava viimeistään 1.2.2018 klo 16.00 mennessä ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta (cv on mahdollista liittää liitetiedostona). Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo@kittila.fi. Sähköpostin aiheeksi merkintä "Hakemus Kiinteistöpäällikkö."

Aikaisemmat hakemukset huomioidaan.

Kategorier: Kuntarekry

Päiväkotiapulainen

15.1.2018

Kittilän kunnassa on haettavana päiväkotiapulaisen määräaikainen tehtävä ajalle 15.2. - 30.6.2018.
Haastatteluun kutsuttavien tulee esittää kelposuutta osoittavat todistukset.

Työyhteisössä arvostamme positiivista asennetta, yhteistyökykyä sekä ammatillista työotetta. Ennen tehtävän vastaanottamista tulee työntekijän esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004) sekä lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Hakemus tulee jättää 1.2.2018 klo 15.00 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta (CV:n voi liittää liitetiedostona). Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän koululautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä.

Kategorier: Kuntarekry

Lastentarhanopettaja

15.1.2018

Kittilän kunnan varhaiskasvatus julistaa haettavaksi vastaavan lastentarhanopettajan tehtävän ajalle 15.2.-30.6.2018. Pätevyysvaatimus lastentarhanopettajan tehtävään on lain sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimusten mukainen (272/2005 § 7) pätevyys.

Työyhteisössä arvostamme positiivista asennetta, yhteistyökykyä sekä ammatillista työotetta. Ennen tehtävän vastaanottamista tulee työntekijän esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004) sekä lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Hakemukset pyydetään jättämään 1.2.2018 klo 15.00 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta, tutkintotodistus pyydetään liittämään liitetiedostona. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai kirjeitse osoitteeseen Kittilän koululautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä. Kuoreen tai sähköpostin aiheeksi merkintä Hakemus - vastaava lastentarhanopettaja.

Kategorier: Kuntarekry

ICT-suunnittelija 3 hlöä

15.1.2018

Etsimme Lapin maakunta- ja sote-uudistukselle ICT-suunnittelijoita uuden maakunnan tieto- ja viestintäteknisten palvelujen nykytilan kartoittamiseen, tavoitetilan suunnitteluun ja muutoksen toteuttamisen suunnitteluun.

ICT-SUUNNITTELIJA

ICT-suunnittelijana vastaat yhteistyössä muiden valmistelijoiden kanssa valmistelu- ja tuotantoon siirtymisen vaiheen ICT-ratkaisuista. Tehdyillä ratkaisuilla varmistetaan mahdollisimman häiriötön siirtyminen tulevan maakunnan palvelutuotantoon. Olet mukana toteuttamassa palvelujen digitalisointia suunnitelmallisesti ja yhteistyössä palvelujen kehittäjien kanssa.

Erityisesti haemme osaajia seuraaviin kokonaisuuksiin:

- ICT-infraan liittyvä kokonaisuuden hallinta ja suunnittelu painottuen sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisuihin
- Tietohuoltoon ja raportointiin liittyvien ICT-ratkaisujen kartoitus ja suunnittelu
- Kokonaisarkkitehtuurin ja yhteentoimivuuden strateginen suunnittelu ja toteutus

Hakemuksessa pyydämme tuomaan esille mahdollinen kiinnostuneisuuden ja osaamisen mainittuihin tehtäväkokonaisuuksiin.

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää:

- kiinnostusta ja kokemusta julkishallinnon toiminnan kehittämisestä,
- itsenäistä ja projektimaista työotetta,
- valmiutta tiimityöskentelyyn,
- verkostojen tuntemista sekä
- hyvää esiintymistaitoa ja kirjallista dokumentointikykyä.

Tehtävän edellytykset:

- soveltuva korkeakoulu- tai ylempi korkeakoulututkinto
- työkokemusta vastaavaa osaamista edellyttävistä tehtävistä
- matkustusvalmiutta

ICT-valmistelijoiden työnantajana toimii Lapin liitto siihen asti kunnes maakuntalaki ja voimaanpanolaki sekä sote-järjestämislaki tulevat voimaan, ja uusi maakunta perustetaan, jolloin henkilö siirtyy Lapin maakunnan väliaikaishallinnon palvelukseen. ICT-valmistelijan esimiehenä toimii maakunta- ja sote-uudistuksen muutosjohtaja ja käytännön työtä ohjaa ICT-koordinaattori.

Tehtävä täytetään aluksi 31.5.2018 saakka. Määräaikaisuutta voidaan jatkaa, kun tiedetään tarkemmin valmistelun edellyttämä työmäärä ja vuoden 2018 valmistelun rahoitus. Valmistelua tehdään verkostomaisesti ja työtä voi tehdä paikkakunta- ja paikkariippumattomasti.

Valinnoissa ensisijaisia ovat henkilöt, jotka työskentelevät uudistuksessa mukana olevissa organisaatioissa esimerkiksi kunnissa, kuntayhtymissä tai valtion virastoissa.

Uudistuksessa mukana olevissa organisaatioissa työskentelevät tulevat tehtävään omalla palkallaan ja heidän osaltaan tehdään yhteistyösopimus nykyisen työnantajan kanssa työpanoksen ostamisesta valmisteluun, jolloin heidän työnantaja ei vaihdu eikä työsuhteen ehdot muutu. Organisaatioiden ulkopuolelta tuleviin sovelletaan Lapin liiton palkkausjärjestelmää. Hakulomakkeessa on mahdollisuus esittää myös oma palkkatoivomus. Palvelussuhteessa noudatetaan KVTES:ia.

Hakemukset pyydetään toimittamaan ensisijaisesti Kuntarekryn kautta maanantaihin 5.2.2018 klo 15.00 mennessä.

Mikäli hakijalla ei ole mahdollisuus hakea sähköisen järjestelmän kautta, hakemuksen voi vaihtoehtoisesti toimittaa annettuun määräaikaan mennessä osoitteeseen: Lapin liitto, Hallituskatu 20 B, 96100 Rovaniemi. Kuoreen maininta ICT-suunnittelija.

Kategorier: Kuntarekry

Osallisuuskoordinaattori

15.1.2018

Etsimme Lapin maakunta- ja sote-uudistukselle osallisuuskoordinaattoria auttamaan niin henkilöstöä kuin kansalaisia tutustumaan tuleviin maakunnan tehtäviin ja osallistumaan tulevan Lapin maakunnan rakentamiseen.

Osallisuuskoordinaattorina vastaat Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun osallisuuden edistämisestä yhdessä Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen viestinnän ja viestintätyöryhmän sekä muiden valmistelijoiden kanssa.

Osallisuuskoordinaattorin keskeisiä tehtävä keväällä 2018 ovat Lapin kuntakierroksen suunnittelu ja osallistuminen sekä Lapin maakunnan vaikuttamistoimielinten perustaminen ja koordinointi.

Osallisuuskoordinaattorin tehtävässä korostuu yhteistyö maakuntauudistuksen viestijöiden ja muiden valmistelijoiden kanssa, uudistuksessa mukana olevien organisaatioiden sekä muiden lappilaisten sidosryhmien, verkostojen kansalaisten kanssa. Tehtävässä tarvitaan kokemusta ja osaamista verkostojen luomisessa ja verkostoissa toimimisessa.

Keskeisiä osallisuuskoordinaattorin työtehtäviä:

- Osallisuuskoordinaattori on tiimissä suunnittelemassa ja osallistuu Lapin maakuntauudistuksen valmistelun kuntakierrokseen, jonka tarkoituksena on kuulla henkilöstön ja kansalaisten ajatuksia maakuntauudistuksesta ja edistää heidän osallistumistaan maakunnan rakentamiseen sekä jakaa tietoa uudistuksen etenemisestä.
- Osallisuuskoordinaattori perustaa Lapin maakunnan vaikuttamistoimielimet (vanhus- ja vammaisneuvostot, nuorisovaltuuston ja saamen kielen vaikuttamistoimielimen), auttaa vaikuttamistoimielinten käytännön tehtävissä ja tukee vaikuttamistoimielinten työtä.
- Osallisuuskoordinaattori edistää maakuntauudistuksen verkostoyhteistyötä ja rakentaa yhteyksiä henkilöstön, asukkaiden ja maakuntauudistuksen välille.
- Osallisuuskoordinaattori on osa Lapin viestintä- ja osallisuustyöryhmää ja tukee kaikkia maakunnan valmistelijoita osallisuuden edistämisessä.
- Osallisuuskoordinaattori tukee Lapin maakuntauudistuksen valmistelun viestintäsuunnitelman toteutumista osaltaan.
Hakemuksessa pyydämme tuomaan esille osaaminen mainittuihin tehtäväkokonaisuuksiin.

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää:

- organisointikykyä
- verkosto-osaamista
- kiinnostusta maakunta- ja sote-uudistukseen
- Lapin tuntemusta
- hyvää kirjallista ja suullista viestintäosaamista
- hyvää valmiutta tiimityöskentelyyn
- halua kuunnella ja osallistaa eri kohderyhmiä tulevan Lapin maakunnan rakentamiseen
- positiivista asennetta
- matkustusvalmiutta

Tehtävän edellytykset:

- soveltuva korkeakoulu- tai ylempi korkeakoulututkinto
- työkokemus vastaavaa osaamista edellyttävistä tehtävistä
- erinomaisia vuorovaikutustaitoja

Osallisuuskoordinaattorin työnantajana toimii Lapin liitto siihen asti kunnes maakuntalaki ja voimaanpanolaki sekä sote-järjestämislaki tulevat voimaan, ja uusi maakunta perustetaan, jolloin henkilö siirtyy Lapin maakunnan väliaikaishallinnon palvelukseen. Suunnittelijan esimiehenä toimii maakunta- ja sote-uudistuksen muutosjohtaja ja käytännön työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä viestinnän suunnittelijoiden, viestintätyöryhmän ja muiden suunnittelijoiden kanssa.

Tehtävä täytetään aluksi 31.5.2018 saakka. Määräaikaisuutta voidaan jatkaa, kun tiedetään tarkemmin valmistelun edellyttämä työmäärä ja vuoden 2018 valmistelun rahoitus. Valmistelua tehdään verkostomaisesti ja työtä voi tehdä paikkakunta- ja paikkariippumattomasti.
Rekrytointi voidaan jättää toteuttamatta, mikäli Lapin liitto ei saa tähän tarkoitukseen varattua valtion avustusta keväälle 2018.

Valinnoissa ensisijaisia ovat henkilöt, jotka työskentelevät uudistuksessa mukana olevissa organisaatioissa esimerkiksi kunnissa, kuntayhtymissä tai valtion virastoissa.

Uudistuksessa mukana olevissa organisaatioissa työskentelevät tulevat tehtävään omalla palkallaan ja heidän osaltaan tehdään yhteistyösopimus nykyisen työnantajan kanssa työpanoksen ostamisesta valmisteluun, jolloin heidän työnantaja ei vaihdu eikä työsuhteen ehdot muutu. Organisaatioiden ulkopuolelta tulevien kanssa sovitaan palkkauksesta. Hakulomakkeessa on mahdollisuus esittää myös oma palkkatoivomus. Palkkauksessa ja palvelussuhteen ehdoissa noudatetaan KVTES:ia.

Hakemukset pyydetään toimittamaan ensisijaisesti Kuntarekryn kautta maanantaihin 5.2.2018 klo 15.00 mennessä.

Mikäli hakijalla ei ole mahdollisuus hakea sähköisen järjestelmän kautta, hakemuksen voi vaihtoehtoisesti toimittaa annettuun määräaikaan mennessä osoitteeseen: Lapin liitto, Hallituskatu 20 B, 96100 Rovaniemi. Kuoreen maininta Osallisuuskoordinaattori.

Kategorier: Kuntarekry

Viestinnän sisällöntuottaja

15.1.2018

Etsimme Lapin maakunta- ja sote-uudistukselle viestinnän sisällöntuottajaa viestinnän monikielisten (suomi ja saame) sisältöjen suunnitteluun.

Viestinnän sisällöntuottajana vastaat Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen viestinnän monikielisten (suomi ja saame) sisältöjen suunnittelusta ja itsenäisestä toteuttamisesta erilaisiin viestintäkanaviin, yhteistyössä viestinnän suunnittelijoiden ja viestintätyöryhmän kanssa. Sisällöntuottajan keskeinen tehtävä on avata mitä tuleva Lapin maakunta konkreettisesti tekee, mikä uudistuksen valmistelussa on ajankohtaista ja miten jokainen voi osallistua maakunnan rakentamiseen.

Tehtävässä korostuu yhteistyö. Maakunta- ja sote-uudistuksen viestijäkollegoiden lisäksi yhteistyötä tehdään muiden valmistelijoiden, uudistuksessa mukana olevien organisaatioiden sekä muiden lappilaisten sidosryhmien ja kansalaisten kanssa. Tehtävässä tarvitaan nopeaa laajojen aihepiirien hahmottamista sekä kykyä löytää ja tiivistää olennainen. Tehtävä vaatii liikkumista eri puolilla Lapin maakuntaa.

Keskeiset sisällöntuottajan työtehtävät:

- Sisällöntuottaja suunnittelee ja tekee Lapin maakuntauudistuksen valmistelun viestinnän sisältöjä toimittajamaisesti ja monikanavaisesti verkkoon ja mahdollisiin printtimateriaaleihin suomeksi ja
saameksi.
- Sisällöntuottaja on viestinnän suunnittelijoiden työpari ja tukee valmistelun viestintäsuunnitelman
toteutumista.

Hakemuksessa pyydämme tuomaan esille osaamisen työn kuvauksessa mainittuihin tehtäviin.

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää:

- viestinnän moniosaamista
- kiinnostusta maakunta- ja sote-uudistukseen
- Lapin tuntemusta
- eriomaista kirjallista ja suullista viestintäosaamista
- modernien viestinnän työkalujen (kuva, video, some, jne.) hyvää hallintaa
- oivaltamiskykyä ja rohkeutta tarttua toimeen
- halua kuunnella ja osallistaa lappilaisia tulevan maakunnan rakentamisessa
- itsenäistä ja projektimaista työotetta
- hyvää valmiutta tiimityöskentelyyn
- positiivista asennetta

Tehtävän edellytykset:

- soveltuva korkeakoulu- tai ylempi korkeakoulututkinto
- suomen ja saamen kielen eriomainen osaaminen
- työkokemus vastaavaa osaamista edellyttävistä tehtävistä (esim. toimittajan työ, monikanavainen viestintä, sosiaalinen media)
- ajokortti ja valmius liikkua sisältöjen perässä (juttukeikoilla) eri puolilla Lappia

Viestinnän suunnittelijan työnantajana toimii Lapin liitto siihen asti kunnes maakuntalaki ja voimaanpanolaki sekä sote-järjestämislaki tulevat voimaan, ja uusi maakunta perustetaan, jolloin henkilö siirtyy Lapin maakunnan väliaikaishallinnon palvelukseen. Suunnittelijan esimiehenä toimii maakunta- ja sote-uudistuksen muutosjohtaja ja käytännön työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä viestinnän suunnittelijoiden, viestintätyöryhmän ja muiden suunnittelijoiden kanssa.

Tehtävä täytetään aluksi 31.5.2018 saakka. Määräaikaisuutta voidaan jatkaa, kun tiedetään tarkemmin valmistelun edellyttämä työmäärä ja vuoden 2018 valmistelun rahoitus. Valmistelua tehdään verkostomaisesti ja työtä voi tehdä paikkakunta- ja paikkariippumattomasti.
Rekrytointi voidaan jättää toteuttamatta, mikäli Lapin liitto ei saa tähän tarkoitukseen varattua valtion avustusta keväälle 2018.

Uudistuksessa mukana olevissa organisaatioissa työskentelevät tulevat tehtävään omalla palkallaan ja heidän osaltaan tehdään yhteistyösopimus nykyisen työnantajan kanssa työpanoksen ostamisesta valmisteluun, jolloin työnantaja ei vaihdu eivätkä työsuhteen ehdot muutu. Organisaatioiden ulkopuolelta tulevien kanssa sovitaan palkkauksesta. Hakulomakkeessa on mahdollisuus esittää myös oma palkkatoivomus. Palkkauksessa ja palvelussuhteen ehdoissa noudatetaan KVTES:ia.

Hakemukset pyydetään toimittamaan ensisijaisesti Kuntarekryn kautta maanantaihin 5.2.2018 klo 15.00 mennessä.

Mikäli hakijalla ei ole mahdollisuus hakea sähköisen järjestelmän kautta, hakemuksen voi vaihtoehtoisesti toimittaa annettuun määräaikaan mennessä osoitteeseen: Lapin liitto, Hallituskatu 20 B, 96100 Rovaniemi. Kuoreen maininta Viestinnän sisällöntuottaja.

Kategorier: Kuntarekry

Yleishallinnon ja asianhallinnan suunnittelija

15.1.2018

Etsimme Lapin maakunta- ja sote-uudistukselle yleishallinnon ja asianhallinnan suunnittelijaa.

Yleishallinnon ja asianhallinnan suunnittelijana vastaat ensi vaiheessa väliaikaishallinnon ja myöhemmin Lapin maakunnan asianhallinnan suunnittelusta ja valmistelusta. Valmistelun keskeinen lähtökohta on mahdollisimman häiriötön asioiden ja asianhallinnan siirtymä maakuntaan. Tehtävässä korostuu yhteistyö uudistuksessa mukana olevien organisaatioiden kanssa valmistelun eri vaiheissa.

Keskeiset suunnittelijan työtehtävät:

- Väliaikaishallinnon asianhallinnan järjestäminen valtakunnallisen tiedonohjaussuunnitelmatyön linjausten mukaiseksi.
o Lapin liiton Dynasty –asianhallintajärjestelmään tehdään Lapin maakunnan väliaikaishallinnon tarpeiden mukainen asianhallinnan rakenne sisältäen asiakirja-, esityslista- ja pöytäkirjapohjat sekä päätöspohjat.
- Maakunnan asianhallinnan suunnittelu- ja valmistelutehtävät, järjestelmän kilpailutuksessa ja käyttöönotossa mukana oleminen ja käyttöönoton valmistelu.
o Valtakunnallisen maakunnan tiedonohjaussuunnitelman modifiointi Lapin maakunnan palvelukokonaisuuden tarpeisiin yhteistyössä maakunnan asianhallinnan ja arkistoinnin asiantuntijoiden kanssa.
o Koulutukset uuden järjestelmän käyttöönottoa varten (pääkäyttäjyys, koulutusten koordinointi maakunnassa).
o Toteutusprojektin koordinointi.
- Maakunnan arkistoinnin suunnittelu ja järjestämisen valmistelu mm. maakuntaan siirtyvien arkistojen käsittely ja mahdollinen manuaalisten arkistojen siirto sähköisiksi sekä arkistointiyhteistyö kuntien, kuntayhtymien ja valtion virastojen kanssa.
- Väliaikaishallinnon ja maakunnan riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan suunnittelu ja valmistelu yhteistyössä hallinnon ja johtamisen asiantuntijoiden/valmistelijoiden kanssa.
- osallistuminen maakuntavaalien järjestämiseen.

Hakemuksessa pyydämme tuomaan esille osaamisen mainittuihin tehtäväkokonaisuuksiin.

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää:

- kiinnostusta ja kokemusta julkishallinnon yleishallinnosta ja asianhallinnasta
- itsenäistä ja projektimaista työotetta
- valmiutta tiimityöskentelyyn
- uudistuksessa mukana olevien organisaatioiden ja niiden toiminnan tuntemusta
- hyvää esiintymistaitoa ja kirjallista dokumentointikykyä.

Tehtävän edellytykset:

- soveltuva korkeakoulu- tai ylempi korkeakoulututkinto
- työkokemusta vastaavaa osaamista edellyttävistä tehtävistä
- aikaisempaa kokemusta vastaavista muutosprosesseista tai oman tehtäväalan kehittämisestä

Yleishallinnon ja asiahallinnan suunnittelijan työnantajana toimii Lapin liitto siihen asti kunnes maakuntalaki ja voimaanpanolaki sekä sote-järjestämislaki tulevat voimaan, ja uusi maakunta perustetaan, jolloin henkilö siirtyy Lapin maakunnan väliaikaishallinnon palvelukseen. Suunnittelijan esimiehenä toimii maakunta- ja sote-uudistuksen muutosjohtaja ja käytännön työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä muiden suunnittelijoiden kanssa esimerkiksi taloushallinto.

Tehtävä täytetään aluksi 31.5.2018 saakka, mikäli Lapin liitto saa valmisteluun kohdennettuja määrärahoja keväälle 2018. . Määräaikaisuutta voidaan jatkaa, kun tiedetään tarkemmin valmistelun edellyttämä työmäärä ja syksyn 2018 sekä vuoden 2019 valmistelun rahoitus. Valmistelua tehdään verkostomaisesti ja työtä voi tehdä paikkakunta- ja paikkariippumattomasti.
Rekrytointi voidaan jättää toteuttamatta, mikäli Lapin liitto ei saa tähän tarkoitukseen varattua valtion avustusta keväälle 2018.

Valinnoissa ensisijaisia ovat henkilöt, jotka työskentelevät uudistuksessa mukana olevissa organisaatioissa esimerkiksi kunnissa, kuntayhtymissä tai valtion virastoissa.

Uudistuksessa mukana olevissa organisaatioissa työskentelevät tulevat tehtävään omalla palkallaan ja heidän osaltaan tehdään yhteistyösopimus nykyisen työnantajan kanssa työpanoksen ostamisesta valmisteluun, jolloin heidän työnantaja ei vaihdu eikä työsuhteen ehdot muutu. Organisaatioiden ulkopuolelta tulevien kanssa sovitaan palkkauksesta. Hakulomakkeessa on mahdollisuus esittää myös oma palkkatoivomus. Palkkauksessa ja palvelussuhteen ehdoissa noudatetaan KVTES:ia.

Hakemukset pyydetään toimittamaan ensisijaisesti Kuntarekryn kautta maanantaihin 5.2.2018 klo 15.00 mennessä.

Mikäli hakijalla ei ole mahdollisuus hakea sähköisen järjestelmän kautta, hakemuksen voi vaihtoehtoisesti toimittaa annettuun määräaikaan mennessä osoitteeseen: Lapin liitto, Hallituskatu 20 B, 96100 Rovaniemi. Kuoreen maininta Yleishallinnon ja asianhallinnan suunnittelija.

Kategorier: Kuntarekry

Sairaanhoitajan toimi

15.1.2018

Kittilän kunnassa on haettavana sairaanhoitajan toimi, sijoituspaikkana on terveyskeskuksen päivystyspoliklinikka ja vastaanotto.

Hakijalta edellytämme sairaanhoitajan tutkintoa. Painotamme vastaanotto/ polikliinisen työn osaamista. Lisäksi hakijan oma-aloitteisuus, motivoituneisuus ja joustavuus ovat eduksi. Työaika (viikkotyöaika 38,75) ja palkkaus määräytyvät KVTES: in mukaisesti. Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Toimessa noudatetaan 4 kk:n koeaikaa.

Hakemus tulee jättää 29.1.2018 klo 15 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän kunta, sosiaali- ja terveyslautakunta, Valtatie 15, 99100 KITTILÄ.

Kategorier: Kuntarekry

Sairaanhoitajan työloman sijaisuus

10.1.2018

Kittilän kunnassa/vanhus- ja vammaispalveluissa on haettavana sairaanhoitajan työloman sijaisuus 18.12.2018 saakka. Sijoituspaikkana on palvelutalo Koivukoti.

Hakijoilta edellytetään sairaanhoitajan tutkintoa. Eduksi katsotaan työkokemus palveluasumisesta sekä oma-aloitteisuus, yhteistyötaidot ja paineensietokyky.

Työaika ja palkkaus ovat KVTES:n mukainen, kyseessä on päivätyö ma-pe. Työsuhde on Kittilän kuntaan ja sijaisuudessa on 4 kk:n koeaika. Aloittamisajankohta sovitaan erikseen. Sairaanhoitaja sijaistaa tarvittaessa vastaavaa hoitajaa.

Haastatteluun kutsuttavien tulee esittää alkuperäiset opinto- ja työtodistukset, todistus voimassa
olevasta hygieniapassista sekä tartuntatautilain (1227/2016) 48 § mukainen todistus annetuista
rokotuksista ja tieto soveltuvuudesta.

Hakemus tulee jättää 9.2.2018 klo 15 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena
osoitteeseen Kittilän kunta, sosiaali- ja terveyslautakunta, Valtatie 15, 99100 KITTILÄ.

Kategorier: Kuntarekry

Lähihoitajan työloman sijaisuus 31.10.2018 saakka

9.1.2018

Kittilän kunnassa/vanhus- ja vammaispalveluissa on haettavana lähihoitajan työloman sijaisuus 31.10.2018 saakka. Sijoituspaikkana on palvelutalo Pääskylä.

Hakijoilta edellytetään lähihoitajan tutkintoa. Eduksi katsotaan työkokemus palveluasumisesta sekä oma-aloitteisuus, yhteistyötaidot ja paineensietokyky.

Työaika ja palkkaus ovat KVTES:n mukainen. Työsuhde on Kittilän kuntaan ja sijaisuudessa on 4 kk:n koeaika. Aloittamisajankohta sovitaan erikseen.

Haastatteluun kutsuttavien tulee esittää alkuperäiset opinto- ja työtodistukset, todistus voimassa olevasta hygieniapassista sekä tartuntatautilain (1227/2016) 48 § mukainen todistus annetuista rokotuksista ja tieto soveltuvuudesta.

Hakemus tulee jättää 9.2.2018 klo 15 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän kunta, sosiaali- ja terveyslautakunta, Valtatie 15, 99100 KITTILÄ.

Kategorier: Kuntarekry

Lähihoitajan työloman sijaisuus 31.5.2018 saakka

9.1.2018

Kittilän kunnassa/vanhus- ja vammaispalveluissa on haettavana lähihoitajan työloman sijaisuus 31.5.2018 saakka. Sijoituspaikkana on kotihoito ja lähihoitaja toimii varahenkilönä palveluasumisessa ja kotihoidossa.

Hakijoilta edellytetään lähihoitajan tutkintoa. Eduksi katsotaan työkokemus palveluasumisesta, kotihoidosta sekä oma-aloitteisuus, yhteistyötaidot ja paineensietokyky. Oman auton käyttö työn hoitamiseksi on välttämätöntä.

Työaika ja palkkaus ovat KVTES:n mukainen. Työsuhde on Kittilän kuntaan ja sijaisuudessa on 2 kk:n koeaika. Aloittamisajankohta sovitaan erikseen.

Haastatteluun kutsuttavien tulee esittää alkuperäiset opinto- ja työtodistukset, todistus voimassa olevasta hygieniapassista sekä tartuntatautilain (1227/2016) 48 § mukainen todistus annetuista rokotuksista ja tieto soveltuvuudesta.

Hakemus tulee jättää 9.2.2018 klo 15 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän kunta, sosiaali- ja terveyslautakunta, Valtatie 15, 99100 KITTILÄ.

Kategorier: Kuntarekry

Lähihoitajan työloman sijaisuus 20.12.2018 saakka

9.1.2018

Kittilän kunnassa/vanhus- ja vammaispalveluissa on haettavana lähihoitajan työloman sijaisuus 20.12.2018 saakka. Sijoituspaikkana on palvelutalo Pääskylä.

Hakijoilta edellytetään lähihoitajan tutkintoa. Eduksi katsotaan työkokemus palveluasumisesta sekä oma-aloitteisuus, yhteistyötaidot ja paineensietokyky.

Työaika ja palkkaus ovat KVTES:n mukainen. Työsuhde on Kittilän kuntaan ja sijaisuudessa on 4 kk:n koeaika. Aloittamisajankohta sovitaan erikseen.

Haastatteluun kutsuttavien tulee esittää alkuperäiset opinto- ja työtodistukset, todistus voimassa olevasta hygieniapassista sekä tartuntatautilain (1227/2016) 48 § mukainen todistus annetuista rokotuksista ja tieto soveltuvuudesta.

Hakemus tulee jättää 9.2.2018 klo 15 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän kunta, sosiaali- ja terveyslautakunta, Valtatie 15, 99100 KITTILÄ.

Kategorier: Kuntarekry

Lähihoitajan pysyvä työsuhde

9.1.2018

Kittilän kunnassa/vanhus- ja vammaispalveluissa on haettavana lähihoitajan pysyvä työsuhde. Alku-sijoituspaikkana on palvelutalo Metsola, jossa asuu kehitysvammaisia ihmisiä ja ikäihmisiä.

Hakijoilta edellytetään lähihoitajan tutkintoa. Kokemus työskentelystä palveluasumisessa katsotaan eduksi. Hakijan joustavuus, oma-aloitteisuus ja tiimityötaidot ovat ominaisuuksia, joita työnantaja arvostaa.

Työaika ja palkkaus ovat KVTES:n mukaisia. Työsuhde on Kittilän kuntaan ja koeaika on 4 kk. Työn aloittamisajankohta sovitaan erikseen. Valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärinlausunto ennen työsuhteen vastaanottamista.

Haastatteluun kutsuttavien tulee esittää alkuperäiset opinto- ja työtodistukset, todistus voimassa olevasta hygieniapassista sekä tartuntatautilain (1227/2016) 48 § mukainen todistus annetuista rokotuksista ja tieto soveltuvuudesta.

Hakemus tulee jättää 9.2.2018 klo 15 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän kunta, sosiaali- ja terveyslautakunta, Valtatie 15, 99100 KITTILÄ.

Kategorier: Kuntarekry