Kuntarekryn työpaikat Kittilässä

Yhdyskuntainsinööri

25.2.2020

Kittilän kunnan tekninen toimi julistaa haettavaksi yhdyskuntainsinöörin toimen.

Yhdyskuntainsinööri toimii tulosaluejohtajana. Vastuualueita ovat liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet sekä vesi- ja jätehuolto. Pääasiallisena tehtävänä on katujen, teiden ja yleisten alueiden kunnossapidon järjestäminen sekä niihin liittyvien investointien toteuttaminen. Yhdyskuntainsinööri toimii myös kunnan reittivastaavana.

Toimen kelpoisuusvaatimuksena on vähintään yhdyskuntatekniikan tai vastaavan insinöörin tutkinto (AMK tai opistotasoinen). Työkokemus infra-alan rakennuttamistehtävistä sekä kunnossapitotöiden järjestämisestä katsotaan eduksi. Palkkaus määräytyy kuntien teknisten sopimusten mukaan, palkkauksesta voi esittää oman toivomuksensa.

Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Toimessa noudatetaan 6 kk koeaikaa.

Hakemukset liitteineen on toimitettava viimeistään 16.3.2020 klo 15:00 mennessä sähköisen hakulomakkeen kautta (cv on mahdollista liittää liitetiedostona).

Kategorier: Kuntarekry

Lääkeskuksen hoitaja

19.2.2020

Lääkekeskuksen hoitajan lomasijaisuus ajalle 9.3.2020 - 31.5.2020.

Pätevyysvaatimuksena on laillistetun farmaseutin pätevyys.

Palkkaus KVTES:n mukainen.

Hakemukset liitteineen on toimitettava viimeistään 5.3.2020 klo 15.00 mennessä sähköisen hakulomakkeen kautta www.kuntarekry.fi (cv on mahdollista liittää liitetiedostona).

Sähköinen hakulomake löytyy linkkinä Kittilän kunnan verkkopalvelusta www.kittila.fi tai suoraan Kuntarekry.fi-palvelusta.

Kategorier: Kuntarekry

Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja

17.2.2020

Kittilän kunnassa on haettavana nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajan toimi.

Työtehtäviin kuuluu nuorisotilan ohjaustehtävät, leiri- ja kerhotoiminnan suunnittelu ja ohjaus, tapahtumien järjestäminen, tiimityöskentely etsivien nuorisotyöntekijöiden kanssa, moniammatillinen työskentely. Tehtävässä edellytetään nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajan tai muuta vastaavaa soveltuvaa koulutusta. Työssä tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja, tiimi- ja verkostotyön osaamista, oma-aloitteisuutta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn.

Edellytämme kokemusta nuorten kanssa työskentelystä. Arvostamme positiivista, kehittävää ja vastuullista työotetta sekä yhteistyökykyä. Työ on ilta- ja viikonloppupainotteista.

Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004) sekä esitettävä rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rekisteriote.

Hakemukset tulee lähettää 2.3.2020 klo 15.00 mennessä ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta (opintotodistukset ja ansioluettelo tulee liittää liitetiedostona). Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän kunta, Vapaan sivistystyön lautakunta / Nuorisosihteeri, Valtatie 15, 99100 Kittilä. Sähköpostin aiheeksi tai kirjekuoreen tai merkintä Hakemus - nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajan toimi.

Kategorier: Kuntarekry

Perusturvajohtaja

13.2.2020

Kittilän kunta jatkaa perusturvajohtajan viran hakuaikaa. Aiemmin virkaa hakeneet huomioidaan virkavaalissa. Virka täytetään 1.5.2020 alkaen, mutta voidaan ottaa vastaan myös erikseen sovittavana aikana.

Perusturvajohtajan tehtävänä on johtaa Kittilän kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialuetta.

Perusturvajohtajalta edellytetään virkaan soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa sekä kokemusta sosiaali- ja terveystoimen tehtävistä. Tehtävä edellyttää hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja ja kykyä sekä halua kehittää aktiivisesti toimialueen prosesseja.

Virkaan valitun henkilön tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan viimeistään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista. Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakemukset tulee toimittaa sähköisesti Kuntarekryn (www.kuntarekry.fi) kautta. Hakemukseen tulee liittää opinto- ja työtodistusjäljennökset, CV tai ansioluettelo sekä palkkatoivomus. Määräaika hakemuksille päättyy perjantaina 28.2.2020 klo 15:00.

Kategorier: Kuntarekry