Kuntarekry

Huoltomestari

Kittilän kunnan teknisellä osastolla on haettavana huoltomestarin toimi. Huoltomestari vastaa kiinteistöjen ylläpidosta ja vetää kiinteistönhuoltotiimiä. Kiinteistönhoito käsittää mm. vikakorjauksia, huoltoja ja kulutusseurantaa BEM-kiinteistötietojärjestelmien avulla sekä talotekniikan ohjauksen rakennusautomaatiolla. Tehtävässä edellytetään vähintään huoltomestarin tutkintoa, rakennustekniikan tai LVI-tekniikan teknikon tutkintoa. Lisäksi edellytämme suomen kielen hallintaa niin suullisesti kuin kirjallisesti, kokemusta kiinteistöjen ylläpidosta ja esimiestyöstä, kiinteistötietojärjestelmän hallintaa, voimassa olevaa henkilöauton ajokorttia sekä oman auton käyttöä. Odotamme sinulta aktiivisuutta ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Arvostamme kiinteistönpidon tietojärjestelmien tuntemusta, esimieskokemusta ja asiakaspalveluhenkisyyttä. Työ alkaa kesällä 2019. Työssä noudatetaan 4 kk koeaikaa. Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan. Hakemukset liitteineen on toimitettava viimeistään 3.6.2019 klo 15 mennessä sähköisen hakulomakkeen kautta (cv on mahdollista liittää liitetiedostona).
Kategorier: Kuntarekry

Varhaiskasvatuksen opettaja

Kittilän kunnan varhaiskasvatus julistaa haettavaksi toistaiseksi voimassa olevan varhaiskasvatuksen opettajan toimen 1.9.2019 alkaen (tai sopimuksen mukaan). Alkusijoituspaikka on kirkonkylä. Pätevyysvaatimus varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään on varhaiskasvatuslain (540/2018) 6. luvun 26 § mukainen. Työyhteisössä arvostamme positiivista asennetta, yhteistyökykyä sekä ammatillista työotetta. Ennen tehtävän vastaanottamista tulee työntekijän esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004) sekä lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Työsuhteessa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Hakemukset pyydetään jättämään 3.6.2019 klo 14.00 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta, tutkintotodistus pyydetään liittämään liitetiedostona. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai kirjeitse osoitteeseen Kittilän koululautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä. Kuoreen tai sähköpostin aiheeksi merkintä Hakemus - varhaiskasvatuksen opettaja.
Kategorier: Kuntarekry

Lastenhoitaja

Kittilän varhaiskasvatus julistaa haettavaksi kaksi (2) toistaiseksi voimassa olevaa lastenhoitajan tehtävää, joiden alkusijoituspaikka on Sirkan päiväkoti. Toinen tehtävistä täytetään 1.8.2019 alkaen ja toinen 1.11.2019 alkaen. Tehtävään vaaditaan varhaiskasvatuslain 6.luvun 28 §:n mukainen kelpoisuus sekä hygieniaosaamiskortti. Haastatteluun kutsuttavien tulee esittää kelpoisuutta osoittavat todistukset. Työyhteisössä arvostamme positiivista asennetta, hyviä vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitoja sekä ammatillista työotetta. Ennen tehtävän vastaanottamista tulee työntekijän esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004 sekä lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Työsuhteissa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Työsuhteessa noudatetaan KVTES:n määräyksiä. Hakemukset pyydetään jättämään 3.6.2019 klo 14.00 mennessä ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Tutkintotodistus pyydetään liittämään liitetiedostona. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän koululautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä. Kuoreen tai sähköpostiin aiheeksi merkintä Hakemus - lastenhoitaja.
Kategorier: Kuntarekry

Perhepäivähoitaja (4paikkaa)

Kittilän kunnan varhaiskasvatus julistaa haettavaksi neljä määräaikaista perhepäivähoitajan tehtävää ajalle 1.8. 2019 - 31.5.2020 (tai sopimuksen mukaan). Haussa on yksi Kaukosen ryhmäperhepäiväkodissa, yksi lasten kodissa sekä kaksi omassa kodissa työskentelevää perhepäivähoitajaa. Kelpoisuusehtona tehtäviin on perhepäivähoitajan tai muu soveltuva tutkinto. Ryhmäperhepäiväkodissa ja lapsen kodissa työskentelevän perhepäivähoitajan palkka on 1885,62 €. Omassa kodissaan työskentelevän perhepäivähoitajan peruspalkka määräytyy hoitajalta varattujen hoitopaikkojen lukumäärän mukaan. Kittilässä maksetaan 464,90 €/lapsi. Lisäksi kotona lapsia hoitaville perhepäivähoitajille maksetaan kulukorvauksia. Työyhteisössä arvostamme positiivista asennetta, yhteistyökykyä sekä ammatillista työotetta. Ennen tehtävän vastaanottamista tulee työntekijän esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004) sekä lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Hakemukset pyydetään jättämään 3.6.2019 klo 12.00 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta (CV:n voi liittää liitetiedostona), tutkintotodistus pyydetään liittämään liitetiedostona. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän koululautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä. Kuoreen tai sähköpostin aiheeksi merkintä Hakemus - perhepäivähoitaja.
Kategorier: Kuntarekry

Hanketyöntekijä

Kittilän kunnassa on haettavana Digitaalisen nuorisotyön kehittäminen -hankkeen hanketyöntekijän määräaikainen tehtävä ajalle. 1.8.2019 - 31.7.2020. Hanke on kolmevuotinen. Tehtävä täytetään määräaikaisena vuodeksi kerrallaan. Hanketyöntekijän tehtävänä on nuorisotyön monipuolistaminen digitaalisessa ja fyysisessä ympäristössä ja laajentaa nuorten mahdollisuuksia osallistua heitä kiinnostavaan toimintaan ja vaikuttaa tarjolla olevien palveluiden sisältöihin. Hankkeen tavoitteena on perehdyttää, kouluttaa ja ennen kaikkea innostaa Kittilän nuorisotoimen henkilöstöä digitaaliseen nuorisotyöhön erilaisten digitaalisten välineiden kokeilemisen kautta ja lisätä digitaalisuutta nuorisotyön arjessa. Hankkeen kolme kärkeä ovat digitaaliset välineet nuorisotyössä, nuorten osallistaminen ja osaamisen jakaminen. Kehittämishankkeen tavoitteena on luoda digitaalisen nuorisotyön strategia ja nuorisotoimen markkinointi ja viestintä suunnitelma, kehittää toimintamalleja ja rakenteita, joiden avulla voidaan tulevaisuudessa toteuttaa ajanmukaista nuorisotyötä. Tehtävässä edellytetään hyvää organisointikykyä, erinomaisia IT-taitoja ja vahvaa digitaalista osaamista. Työ on osittain liikkuvaa ja satunnaisesti myös ilta- ja viikonlopputyötä. Työssä tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja, oma-aloitteisuutta, sosiaalisuutta, ongelmanratkaisutaitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja tiimi- sekä verkostotyön osaamista. Kokemus nuorten parissa tehdystä työstä katsotaan eduksi. Ennen toimen vastaanottamista tulee hakijan esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004) ja rikosrekisterilain 6§:n 2.mom. mukainen ote rikosrekisteristä. Hakemus tulee jättää 3.6.2019. klo 14.00 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta (CV:n voi liittää liitetiedostona). Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Vapaan sivistystyön lautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä.
Kategorier: Kuntarekry

Saamenkielinen varhaiskasvatuksen opettaja

Kittilän kunnan varhaiskasvatus julistaa uudelleen haettavaksi saamenkielisen varhaiskasvatuksen opettajan tehtävän ajalle 1.8.2019-30.6.2020. Tehtävä edellyttää hyvää saamen kielen taitoa ja saamen kulttuurin tuntemusta. Pätevyysvaatimus varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään on varhaiskasvatuslain (540/2018) 6. luvun 26 § mukainen. Työyhteisössä arvostamme positiivista asennetta, yhteistyökykyä sekä ammatillista työotetta. Ennen tehtävän vastaanottamista tulee työntekijän esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004) sekä lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Tehtävässä noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa. Hakemukset pyydetään jättämään 3.6.2019 klo 12.00 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta, tutkintotodistus pyydetään liittämään liitetiedostona. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai kirjeitse osoitteeseen Kittilän koululautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä. Kuoreen tai sähköpostin aiheeksi merkintä Hakemus - saamenkielinen varhaiskasvatuksen opettaja.
Kategorier: Kuntarekry

Talonrakentaja

Kittilän kunnan teknisellä osastolla on haettavana talonrakentajan työsuhde. Tehtävässä edellytetään talonrakentajan koulutusta tai vastaavaa koulutusta. Lisäksi edellytämme kokemusta talonrakentamisen alalta, voimassa olevaa henkilöauton ajokorttia sekä oman auton käyttöä. Työtehtäviin kuuluu talonrakentamisen tehtävät eri kohteissa. Palkkaus määräytyy kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen mukaisesti. Työ alkaa kesä-heinäkuulla 2019. Työssä noudatetaan 4 kk koeaikaa. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan. Hakemus ja CV tulee jättää 28.5.2019 klo 15.00 mennessä, sähköisen hakulomakkeen kautta.
Kategorier: Kuntarekry

Lähihoitajan toistaiseksi voimassa oleva työsuhde

Kittilän kunnassa/vanhus- ja vammaispalveluissa on haettavana lähihoitajan toistaiseksi voimassa oleva työsuhde. Kotiosastona on kotihoito, lähihoitaja toimii varahenkilönä palveluasumisessa ja kotihoidossa. Hakijoilta edellytetään lähihoitajan tutkintoa. Kotihoidossa oman auton käyttö on välttämätöntä. Haki-jan joustavuus, motivoituneisuus, oma-aloitteisuus ja tiimityötaidot ovat ominaisuuksia, joita työnantaja arvostaa. Työaika ja palkkaus ovat KVTES:n mukaisia. Työsuhde ovat Kittilän kuntaan ja koeaika on 4 kk. Työn aloittamisajankohta sovitaan erikseen. Valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärinlausunto ennen työsuhteen vastaanottamista. Haastatteluun kutsuttavien tulee esittää alkuperäiset opinto- ja työtodistukset, todistus voimassa olevasta hygieniapassista sekä tartuntatautilain (1227/2016) 48 § mukainen todistus soveltuvuudesta. Hakemus tulee jättää 5.6.2019 klo 15 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteella; Kittilän kunta, sosiaali- ja terveyslautakunta, Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Kategorier: Kuntarekry

Lähihoitajan toistaiseksi voimassa oleva työsuhde

Kittilän kunnassa/vanhus- ja vammaispalveluissa on haettavana lähihoitajan toistaiseksi voimassa oleva työsuhde. Alkusijoituspaikkana on kotihoito. Hakijoilta edellytetään lähihoitajan tutkintoa. Hakijan joustavuus, motivoituneisuus, oma-aloitteisuus ja tiimityötaidot ovat ominaisuuksia, joita työnantaja arvostaa. Oman auton käyttö työn hoitamiseksi on välttämätöntä. Työaika ja palkkaus ovat KVTES:n mukaisia. Työsuhde ovat Kittilän kuntaan ja koeaika on 4 kk. Työ alkaa aikaisintaan 1.7.2019. Valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärinlausunto ennen työsuhteen vastaanottamista. Haastatteluun kutsuttavien tulee esittää alkuperäiset opinto- ja työtodistukset, todistus voimassa ole-vasta hygieniapassista sekä tartuntatautilain (1227/2016) 48 § mukainen todistus soveltuvuudesta. Hakemus tulee jättää 5.6.2019 klo 15 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoit-teella; Kittilän kunta, sosiaali- ja terveyslautakunta, Valtatie 15, 99100 KITTILÄ.
Kategorier: Kuntarekry

Lähihoitajan toistaiseksi voimassa oleva työsuhde

Kittilän kunnassa/vanhus- ja vammaispalveluissa on haettavana lähihoitajan toistaiseksi voimassa oleva työsuhde. Alkusijoituspaikkana on palvelutalo Metsola, jossa asuu kehitysvammaisia ihmisiä ja ikäihmisiä. Hakijoilta edellytetään lähihoitajan tutkintoa. Hakijan joustavuus, motivoituneisuus, oma-aloitteisuus ja tiimityötaidot ovat ominaisuuksia, joita työnantaja arvostaa. Kokemus kehitysvammatyöstä katsotaan eduksi. Työaika ja palkkaus ovat KVTES:n mukaisia. Työsuhde ovat Kittilän kuntaan ja koeaika on 4 kk. Työn aloittamisajankohta sovitaan erikseen. Valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärinlausunto ennen työsuhteen vastaanottamista. Haastatteluun kutsuttavien tulee esittää alkuperäiset opinto- ja työtodistukset, todistus voimassa ole-vasta hygieniapassista sekä tartuntatautilain (1227/2016) 48 § mukainen todistus soveltuvuudesta. Hakemus tulee jättää 5.6.2019 klo 15 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteella; Kittilän kunta, sosiaali- ja terveyslautakunta, Valtatie 15, 99100 KITTILÄ.
Kategorier: Kuntarekry

Psykologin pysyvä työsuhde

Kittilän kunnassa psykologin toimenkuvan pääpaino on lastenneuvolaikäisissä sekä oppilas- ja opiskelijahuollon piiriin kuuluvissa lapsissa, nuorissa ja heidän perheissään. Lisäksi aikuisia tuetaan erilaisissa elämänmuutos- ja kriisitilanteissa. Konsultaatio- ja verkostotyötä tehdään yhteistyötahojen kuten neuvolan, päivähoidon, koulujen ja oppilaitosten sekä sosiaalitoimen kanssa. Keskeisessä asemassa on ennaltaehkäisevä työ, ohjaus ja neuvonta sekä psykologiset tutkimukset, tukitoimien suunnittelu ja tukikäynnit. Tarjoamme mielenkiintoisen ja monipuolisen työn joka sisältää työskentelyä elämänkaaren eri vaiheissa olevien asiakkaiden kanssa. Samaa toimenkuvaa kanssasi jakaa toinen psykologi. Tarjoamme kilpailukykyisen palkan, tehtäväkohtainen palkka 4300€/kk sekä mahdollisuuden työnohjaukseen ja täydennyskoulutukseen. Tarvittaessa järjestämme vuokra-asunnon. Kelpoisuusvaatimuksena on laillistetun psykologin tutkinto. Työsuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Tehtävän aloitus 12.8.2019 tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä on 4kk koeaika. Alkuperäiset työ- sekä opintotodistukset tulee esittää työhaastattelun yhteydessä. Tehtävään valitun on ennen työsuhteen alkamista toimitettava hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2momentissa tarkoitettu rikostaustaote (ns. lasten kanssa työskentelevien rikostaustaote). Hakemus tulee jättää 29.5.2019 klo 15.00 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai kirjeellä osoitteeseen Kittilän kunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä. Sähköpostin aiheeksi tai kirjekuoreen merkintä Hakemus - psykologin toimi.
Kategorier: Kuntarekry

Koulusihteeri

Kittilän kunnan sivistystoimessa on haettavana koulusihteerin toistaiseksi voimassa oleva tehtävä 1.8.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan. Pätevyysvaatimuksena on soveltuva AMK- tutkinto tai soveltuva opisto-asteinen tutkinto. Eduksi katsotaan tietotekniikan, erityisesti oppilashallinto-ohjelmien, mm. Primuksen hyvä hallinta, perehtyneisyys perusopetuksen hallinnollisiin tehtäviin ja hyvät sosiaaliset ja vuorovaikutustaidot, koulusihteerin keskeisten tehtävien hallinta ja erittäin hyvät sosiaaliset- ja vuorovaikutustaidot. Ennen toimen vastaanottamista tulee hakijan esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Hakemus tulee jättää 27.5.2019 klo 16.00 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta (CV:n voi liittää liitetiedostona). Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän kunta, sivistystoimi, Valtatie 15, 99100 Kittilä. Ennen viran vastaanottamista tulee hakijan esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004) ja rikosrekisterilain 6§:n 2.mom. mukainen ote rikosrekisteristä.
Kategorier: Kuntarekry

Luokanopettaja

Kittilän kunnassa on haettavana toistaiseksi voimassa oleva luokanopettajan virka Kaukosen koululle. Luokanopettajan virkaan katsotaan eduksi musiikin ja alkuopetuksen osaaminen. Haastatteluun kutsuttavien tulee esittää kelpoisuuden osoittavat todistukset. Ennen viran vastaanottamista tulee hakijan esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004) ja rikosrekisterilain 6§:n 2.mom. mukainen ote rikosrekisteristä. Hakemus tulee jättää 23.5.2019 klo 12.00 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta (CV:n voi liittää liitetiedostona). Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän koululautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä.
Kategorier: Kuntarekry

Sosiaalityöntekijän virka

Kittilän kunnassa on haettavana sosiaalityöntekijän virka. Tehtävässä edellytetään sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuksista (272/20 05) annetun lain 3 §:n mukaista pätevyyttä. Sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu aikuissosiaalityö yli 30 - vuotiaiden asiakkaiden kanssa sekä jonkin verran lastensuojelua ja sosiaalipäivystystä (mm. takapäivystys). Kittilän sosiaalitoimi tekee tiivistä yhteistyötä Tunturi-Lapin ja Pellon sosiaalipalveluiden kanssa. Kittilässä aikuissosiaalityöntekijällä on työyhteisössä kaksi (2) muuta sosiaalityöntekijää sekä etuuskäsittelijä muun laaja-alaisen verkoston ohella. Palkkaus ja työaika määräytyvät KVTES:n mukaan tehtäväkohtainen palkka tällä hetkellä on 3425,84 €/kk. Tehtävässä on 6 kk koeaika. Valitun tulee osoittaa ennen tehtävän vastaanottamista alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset sekä kopiot tutkintotodistuksista, jotka jätetään työnantajalle. Virkasuhteeseen otettavan henkilön on ennen viran vastaanottamista esitettävä työnantajalle hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote. Hakemus tulee jättää 28.5.2019 klo 15.00 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta (Kuntarekry.fi). Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai kirjeellä osoitteeseen Kittilän kunta, Sosiaali- ja terveyslautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä. Sähköpostin aiheeksi tai kirjekuoreen merkintä Hakemus - sosiaalityöntekijän virka.
Kategorier: Kuntarekry
Subscribe to Kittilän kunta innehållssamlare - Kuntarekry