Sisäilmanäytteiden tulokset Kittilän kunnan kohteissa: Osa tiloista puhtaita, osa suljetaan korjausten ajaksi

Tulostettava sivu

Kittilän kunnassa on tehty sisäilmatutkimuksia kirkonkylällä sijaitsevalla yläkoululla, Sirkan alakoululla, päiväkoti Pikku-Muksulassa, Koiramäen esikoululla sekä Kittilän kunnan palvelutalo Koivukodilla. Tulosten perusteella osa tiloista on todettu puhtaiksi, osassa tehdään jatkotutkimuksia ja osa suljetaan korjaustöiden ajaksi.

 

Kittilän yläkoulu
Kittilän yläkoululla on jatkettu sisäilmanäytteenottoa. Kittilän yläkoulusta on otettu ns. seurantanäytteet, joilla seurataan kiinteistölle vuosina 2011-2012 tehtyjen remonttien jälkeisen ajan sisäilman laatua. Kittilän kunnan terveydensuojelu on ottanut 10 kpl laskeumanäytteitä, joista tutkittiin mikrobikasvusto ja sädesienikasvusto. Näytteissä ei havaittu normaalista poikkeavaa määrää mikrobikasvustoa ja sädesienikasvustoa ei havaittu ollenkaan. Kittilän yläkoululla jatketaan sisäilmamittauksia viikolla 11, jolloin otetaan voc-näytteitä. Näiden tulokset saataneen näytteenotosta noin 2-3 kuukauden kuluttua.

 

Sirkan koulu
Kittilän kunnan terveydensuojelu on tehnyt Sirkan koululla jatkotutkimuksia sisäilman laadun selvittämiseksi. Jatkotutkimuksissa on otettu lisää materiaalinäytteitä, joista on tutkittu voc-yhdisteitä (neljästä tilasta), mikrobinäytteitä (kolmesta tilasta), kuitunäytteitä (kahdeksasta eri tilasta), lisäksi tekninen toimi on teettänyt Kiratekin toimesta Betonilattioiden rakennekosteuskartoituksen. Otetuissa näytteissä ei havaittu mikrobi-, eikä sädesienikasvustoa. Kuitunäytteissä havaittiin yhdessä normaalista poikkeava määrä kuituja. Voc-näytteissä oli kohonneet pitoisuudet kolmessa näytteessä. Voc-yhdisteiden kohonneet pitoisuudet johtuvat muovimattojen käymisestä laajoilla alueilla koulun lattioissa.

 

Tehtyjen tutkimusten perusteella tekninen toimi ja sivistystoimi ovat päättäneet asettaa koulun käyttökieltoon terveydellisten haittojen vuoksi. Koulun käyttökielto astuu voimaan 11.3.2013 ja koulun toimintaa jatketaan väistötiloissa. Koulussa tekninen toimi aloittaa korjaukset, joiden odotetaan valmistuvat kesään mennessä.

 

Päiväkoti Pikku-Muksula
Pikku-Muksulan osastolla on otettu mikrobinäytteitä. Terveystarkastaja on asettanut käyttökieltoon näytteiden perusteella toimistohuoneen sieltä löytyneiden sädesienikasvustojen vuoksi ja tekninen toimi tekee tilassa jatkotutkimuksia. Lisäksi otettiin näytteitä päiväkoti Pikku-Muksulan Tassulan osastolta. Näissä näytteissä ei havaittu normaalista poikkeavia määriä mikrobikasvustoa eikä sädesienikasvustoa.

 

Koiramäen esikoulu
Terveydensuojelu on ottanut mikrobinäytteitä Koiramäen esikoulusta. Näiden näytteiden perusteella on asetettu käyttökieltoon yksi huone, jossa todettiin normaalista poikkeava määrä sädesienikasvustoa. Tiloissa joudutaan tekemään jatkotutkimuksia, joiden perusteella tehdään lopulliset johtopäätökset tilojen jatkokäytöstä.

 

Palvelutalo Koivukoti
Kittilän kunnan palvelutalo Koivukodissa on tehty rakennekosteusmittauksia ja otettu materiaalinäytteitä. Näytteistä on tutkittu mikrobeja sekä voc-yhdisteitä. Tehdyissä tutkimuksissa on havaittu ensimmäisen kerroksen lattioissa mikrobikasvustossa kohonneita pitoisuuksia muutamassa tilassa. Lisäksi muovimatoissa on havaittu kohonneita voc-pitoisuuksia. Tämän vuoksi Koivukodin ensimmäisen kerroksen betonilaatta kuivataan ja matot vaihdetaan. Korjaustoimenpiteiden ajaksi ensimmäisen kerroksen asukkaille järjestetään muu tilapäinen asuminen.

 

Lisätiedot:
Koulutoimi: Mauri Tammela, sivistystoimenjohtaja, puhelin 040 524 6196
Teknisen toimi: Lauri Kurula, tekninen johtaja, puhelin 040 540 6357
Terveydensuojelu: Juha Metso, terveystarkastaja, puhelin 0400 421 451

 

Voc-yhdisteistä yleistä taustatietoa
Voc-yhdisteet eli haihtuvat orgaaniset yhdisteet ovat kaasuja. Niitä ovat esim. aromaattiset hiilivedyt (tolueeni, bentseeni), aldehydit, halogenoidut yhdisteet, esterit ja alkoholit (etanoli, n-butanoli, propanoli).
Päästölähteet: Voc-yhdisteiden päästölähteitä ovat etenkin rakennus- ja sisustusmateriaalit sekä kalusteet, pesuaineet ja joissain tapauksissa mikrobikasvustot. Rakennusmateriaaleista erittyvät päästöt ovat peräisin mm. liuotin- ja raaka-ainejäämistä sekä valmistusprosessien reaktio- ja hajoamistuotteista
.

Sivua päivitetty: 
28.2.2013