Puistot ja viherrakentaminen

Tulostettava sivu

Puistot ja viheralueet

Kunnan puistoista ja viheralueista vastaa yhdyskuntainsinööri, puhelin 0400 862 532.

Palautetta viheralueista voit antaa palautetta viheralueista -lomakkeella.

Viherrakentaminen

Kittilässä pohjoinen sijainti ja asettaa vaatimuksia viherrakentamiselle ja erityisesti kasvien valinnalle. Viherrakentamisessa kannattaa suosia alueella luontaisesti kasvavia lajeja. Tämä takaa parhaat mahdollisuudet kasvien menestymiselle sekä ylläpidon helppoudelle. Lisää viherrakentamisesta Rakennetun ympäristön laatukäsikirjassa.

 

Yhteystiedot
ts. yhdyskuntainsinööri Arto Leppäjärvi, tekninen toimi, Valtatie 15, 99100 Kittilä, puhelin 0400 862 532

Sivua päivitetty: 
13.8.2020