Projektit

Tulostettava sivu

Kideve Elinkeinopalveluiden projektit

Kideve Elinkeinopalvelut, Kittilän kunnan elinkeinotoimen yksikkö, kehittää aluetta ja sen elinkeinoelämää toteuttamalla EU-rahoitteisia kehityshankkeita yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Lisätietoa Kideven hankkeista löytyy sivuilta kideve.fi/hanketoiminta/kehittamishankkeet.

 

Kittilän kunta on mukana mm. seuraavissa projekteissa

Digitaalisen nuorisotyön kehittäminen

Tavoitteena on kehittää digitaalisia toimintoja nuorisopalveluihin yhdessä nuorten kanssa. Hanke on alkanut elokuussa 2019 ja on kestoltaan kolmivuotinen. Hanketta rahoittaa Aluehallintovirasto ja Kittilän kunta.
 

Levin matkailukeskuksen ja sen vaikutusalueen jätehuollon kehittämissuunnitelman laatiminen -hanke

Levin matkailukeskuksen ja sen vaikutusalueen jätehuollon kehittämissuunnitelman laatiminen –hanketta toteuttavat Kittilän kunta yhteistyössä Lapin Jätehuolto kuntayhtymän kanssa. Hanke saa Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta valtion avustusta. Hankeaika on 1.8.-31.12.2019.

 

Unicef Lapsiystävällinen kunta -malli

Kittilän kunta pääsi vuonna 2018 mukaan toteuttamaan UNICEFin lapsiystävällinen kunta (LYK) –mallia. UNICEF myöntää tunnustuksen sitoutuneesta ja aktiivisesta kehittämistyöstä lapsen oikeuksien edistämiseksi. Kaksivuotiskauden lopuksi kunta arvioi työnsä tulokset ja raportoi niistä UNICEFille. Raportoinnin jälkeen kunta voi saada Suomen UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen.

 

Kittilän kunta on aikaisemmin toteuttanut tai ollut yhteistyökumppanina mm. seuraavissa hankkeissa

Levi Snow Sports Academy
Hanke toteutetaan aikavälillä 2013-2015. Hankkeen päätoteuttaja on Kittilän kunta yhteistyössä Levi Ski Clubin, Levin Alppikoulun, Kittilän Kotaveikkojen, Lapin urheiluakatemian, Lapin Matkailuopiston / Levi-Instituutin, Revontuli-Opiston, Levi Ski Resort Oy:n ja paikallisten yritysten kanssa. Hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta. Rahoituksen myöntäjänä ja vastuuviranomaisena toimii Lapin liitto.

 

Kuitua Tunturiin
KKTM ry:n hallinnoima ja Lapin ELY-keskuksen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta rahoittama tiedotushankkeen .tarkoituksena on tiedottaa valokuidusta Tunturi-Lapin alueen asukkaille ja yrityksille. Hanke oimii Tunturi-Lapin alueella 30.4.2014 saakka.

 

IKÄEHYT eli Ikäihmisten elämänhallinnan ja hyvinvoinnin tukeminen- hanke
Lapin kunnista hankkeessa ovat mukana: Enontekiö, Kemi, Kemijärvi, Keminmaa, Kittilä, Kolari, Pello, Posio, Rovaniemi, Salla, Sodankylä, Tornio, Tervola ja Ylitornio.
Hankkeen toiminta-aika: kevät 2011-31.8.2013

 

Muutoksessa mukana Lappi –monikulttuurisuushanke
Hankkeessa mukana olevat kunnat ovat Kittilä, Enontekiö, Muonio, Kolari, Pello, Inari, Salla, Sodankylä ja Kemijärvi. Monikulttuurisuutta pohjoisessa 11/2010 – 1/2013
 

Kittilän matkailurakentamisen koulutuksen kehittämisprojekti 
(KIMARA), 2005–2006, Kittilän kunnan toteuttama hanke.

 

Kittilän puu- ja rakennusmateriaalituotannon kehittämishanke (KIPRA)

 

Lapin seniori- ja vanhustyön kehitys, Kittilän kunnan rahoittama hanke.

 

Työelämäpaja-kokeilevan ja kuntouttavan työtoiminnan paja 2007–2008

Sivua päivitetty: 
29.8.2019