Perhepäivähoito

Tulostettava sivu

Perhepäivähoito on lasten hoitoa yksityiskodissa tai muissa kodinomaisissa olosuhteissa. Kittilässä perhepäivähoidon vaihtoehdot ovat hoitajan kotona annettava perhepäivähoito, kolmiperhepäivähoito ja ryhmäperhepäiväkodit. Perhepäivähoitajalla voi olla omassa kodissaan hoidossa enintään neljä alle kouluikäistä lasta omat lapset mukaan lukien. Viidentenä ryhmässä voi olla puolipäiväinen esikoululainen tai koululainen.

 

Ryhmäperhepäiväkodissa voi 2–3 perhepäivähoitajaa hoitaa enintään 12 lasta. Sekä omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien että ryhmäperhepäiväkotien lähimpänä esimiehenä toimii erityislastentarhanopettaja-perhepäivähoidon ohjaaja, jonka tehtävänä on ohjata ja tukea perhepäiväkotien hoito- ja kasvatustoimintaa. Perhepäivähoidossa ovat esimerkiksi päivähoitomaksut ja tarjottavien aterioiden määrät samat kuin muussakin päivähoidossa. Perhepäivähoitoon haetaan kunnan yleisellä päivähoitohakemuksella, joka toimitetaan päivähoitotoimistoon osoitteeseen Kittilän kunta, Päivähoitotoimisto, Valtatie 15, 99100 Kittilä.

 

 

Tutustu Kittilän perhepäivähoidon toimintasuunnitelmaan!

Perhepäivähoidon toimintasuunnitelma, Kittilä (lisätty 9.2.2012)

 

Perhepäivähoitajat

Kunnan alueella työskentelee 10–12 omassa kodissaan ja kolmiperhepäivähoidossa työskentelevää perhepäivähoitajaa. Omassa kodissa työskenteleviä perhepäivähoitajia palkataan tarvittaessa myös määräaikaiseen hoidon tarpeeseen. Tarvittaessa, esimerkiksi hakiessaan perhepäivähoitopaikkaa, voi perhe pyytää päivähoitotoimistosta listan kunnan alueella sillä hetkellä työskentelevistä perhepäivähoitajista.

 

Ryhmäperhepäiväkodit

Alakylän ryhmäperhepäiväkoti
Rovaniementie 3507
97470 Alakylä
Puhelin: 0400 356 452

Alakylän pienpäiväkodilla työskentelee kaksi perhepäivähoitajaa ja hoitopaikkoja on kahdeksan. Pienpäiväkoti on avoinna n. 6.30–17.

 

Kaukosen ryhmäperhepäiväkoti
Kylätie 46
99110 Kaukonen
Puhelin: 040 583 6149

Kaukosen pienpäiväkodilla työskentelee kolme perhepäivähoitajaa ja hoitopaikkoja on 10–12. Pienpäiväkoti on avoinna n. 6.30–17.

 

Sivua päivitetty: 
22.12.2014