Sosiaalihuolto

Tulostettava sivu

Kittilän sosiaalipalveluissa tarjotaan lakiin perustuvia palveluita eri väestö-ja ikäryhmille. Asiakkaille tehdään palvelutarpeen arviointi, päätös sekä suunnitelma. Sosiaalihuolto toteuttaa iäkkäisen, vammaisten, päihdehuollon, perheoikeuden, lastensuojelun, lapsiperheiden ja työikäisten palvelutehtäviä jotka sisältävät erilaisia sosiaalipalveluja.

 

Kunnan sivuilla kohdassa Lomakkeet on hakemus-, yhteydenotto- ja ilmoituslomakkeet  palveluihin.

 

Lisätietoja saa sosiaalitoimistosta, osoite: Kittilän kunnantalo, Valtatie 15 99100 Kittilä

Anri Tiri, vastaava sosiaalityöntekijä  puhelin 0400 139 684
Sosiaaliohjaaja -perhetyöntekijä Janita Koskela,  puhelin 040 179 4064 

Aikuissosiaalityöntekijä Eve Lääts, puhelin 040 589 4579

Lapsiperheiden, lastensuojelun ja työikäisten (alle 30 v.) sekä osin vammaispalvelun sosiaalityöntekijä Ann-Mari Viitamäki, puhelin 040 5081295

Etuuskäsittelijä Anne Korva p. 0400 356 429

 

Kittilän sosiaalihuollon sosiaalipalvelut palvelutehtävittäin

Lapsiperheiden palvelut

Työikäisten palvelut

Päihdehuolto

Perheoikeus

Lastensuojelu

 

Rekisteriseloste:

Sosiaalihuollon rekisteriselosteet:

Aikuissosiaalityön rekisteriseloste

Lastensuojelun rekisteriseloste

Lastenvalvojan rekisteriseloste

Toimeentulotuen rekisteriseloste

 

Omavalvonta:

Omavalvonnalla tarkoitetaan palvelujen tuottajan omatoimista laadun varmistamista siten, että toiminnassa toteutuvat lainsäädännön ja laatusuositusten sekä palvelujen tuottajan itse omalle toiminnalleen asettamat vaatimukset. Sosiaalipalveluilla on eri yksiköissä omat omavalvontasuunitelmat jotka tulee olla asiakkaiden  ja työntekijöiden saatavilla.

 

 

 

Sivua päivitetty: 
17.3.2021