Perhe-ja sosiaalipalvelut

Tulostettava sivu

Perhe-ja sosiaalipalveluissa tehtävä sosiaalityö on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön antamaa ohjausta, neuvontaa ja sosiaalisten ongelmien selvittämistä. Keskeisiä sosiaalityön soveltamisalueita ovat mm. lastensuojelu, ehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki, lastenvalvojan palvelut, kuntouttava työtoiminta, aikuis- ja perhesosiaalityö, päihde- ja mielenterveysasiakkaiden asumispalvelut ja päihdehuolto. Aikuissosiaalityön asiakkaille tehdään palvelutarpeen arviointi ja laaditaan tavoitteelliset palvelusuunnitelmat asioiden selviämisen tueksi.

Kunnan sivuilla kohdassa Lomakkeet on hakemus-, yhteydenotto- ja ilmoituslomakkeet aikuis- ja perhesosiaalityön palveluihin.

Tutustu Kittilän kunnan sosiaalipalveluiden omavalvontasuunnitelmaan liitteineen.

 

Lisätietoja saa sosiaalitoimistosta:
Anri Tiri, vastaava sosiaalityöntekijä ja lastenvalvoja puhelin 0400 139 684
aikuissosiaalityön , sosiaalityöntekijä Sirkka Nissi-Onnela puhelin 040 589 4579 ja
lastensuojelun ja lapsiperheiden vt. sosiaalityöntekijä Outi Moilanen puhelin 040 508 1295

Kittilän lapsiperheiden palveluohjaus ja neuvonta

 

 

Rekisteriselosteet:

Aikuissosiaalityön rekisteriseloste

Lastensuojelun rekisteriseloste

Lastenvalvonnan asiakasrekisteri

Toimeentulotuen rekisteriseloste

 

Sivua päivitetty: 
22.3.2019