Perhe-ja sosiaalipalvelut

Tulostettava sivuSend by email

Perhe-ja sosiaalipalveluissa tehtävä sosiaalityö on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön antamaa ohjausta, neuvontaa ja sosiaalisten ongelmien selvittämistä. Keskeisiä sosiaalityön soveltamisalueita ovat mm. lastensuojelu, toimeentulotuki, lastenvalvojan palvelut, kuntouttava työtoiminta, aikuissosiaalityö,asumispalvelut  ja päihdehuolto. Aikuissosiaalityön asiakkaille tehdään palvelutarpeen arviointi ja laaditaan tavoitteelliset palvelusuunnitelmat asioiden selviämisen tueksi.

Tutustu Kittilän kunnan sosiaalipalveluiden omavalvontasuunnitelmaan liitteineen.

 

Lisätietoja saa sosiaalitoimistosta: Anri Tiri, vastaava sosiaalityöntekijä ja lastenvalvoja, puhelin 0400 139 684, aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijä, puhelin 040 589 4579 ja lastensuojelun sosiaalityöntekijä , puhelin 040 5081295 sekä perhetyöntekijä-sosiaaliohjaaja Virpi Yritys, p. 040 179 4064

Kiireellisissä aikuissosiaalityön tapauksissa soitetaan virka-aikana puhelinnumeroon 0400 356 500. Viranomaisia varten kunnalla on käytössä myös Virve, johon saa yhteyden HÄKEn kautta.

 

Rekisteriselosteet:

Aikuissosiaalityön rekisteriseloste

Lastesuojelun rekisteriseloste

Lastenvalvonnan asiakasrekisteri

Toimeentulotuen rekisteriseloste

 

Sivua päivitetty: 
14.2.2017