Päätös ympäristösuojelulain mukaisesta melua tai tärinää koskevasta ilmoituksesta / Rovaniemen Urheiluautoilijat ry

Tulostettava sivu

Ympäristösihteeri on 14.8.2014 §5/2014 hyväksynyt ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaisen melua tai tärinää koskevan ilmoituksen ja tehnyt asiasta päätöksen.

 

Rovaniemen Urheiluautoilijat ry järjestää Future Cup Levi tapahtuman Kittilän Sirkan kylässä Levin matkailualueen keskustassa ajalla perjantai 29.8.2014 klo 12.00–22.00 ja lauantai 30.8.2014 klo 10.00–20.00. Liikenteen muuttunut ohjaus kestää perjantaista 29.8.2014 klo 12.00 sunnuntaihin 31.8.2014 klo 15.00 saakka. Tapahtumasta aiheutuu melua ja sen rajoittamiseksi on päätöksessä annettu lupamääräyksiä.

 

Päätöksestä on valitusoikeus 30 päivää (15.9.2014 asti) Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitetty päätökseen. Päätös on nähtävillä Kittilän kunnanviraston teknisellä osastolla viraston aukioloaikoina.

Kittilässä 14.8.2014

Vt. ympäristösihteeri, rakennustarkastaja Pekka Nyman

Sivua päivitetty: 
14.8.2014