Päätös ympäristönsuojelulain 60§:n mukaisesta ilmoituksesta

Tulostettava sivu

Ympäristösihteeri on 27.6.2014 hyväksynyt ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaisen, häiritsevää melua ja tärinää koskevan ilmoituksen.

 

Kittilän moottorikerho ry järjestää moottorikelkkojen Watercross-kilpailun Kittilän Kirkonkylän Haudanperän alueella ja Kirkkojärvellä 5.7.2014 klo 09:00-18:00.

 

Päätöksestä on valitusoikeus 30 päivää (30.7.2014 asti). Valitusosoitus on esitetty kokonaisuudessaan päätöksessä. Päätös on nähtävillä Kittilän kunnanviraston teknisellä osastolla viraston aukioloaikoina, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä.

 

Kittilässä 27.6.2014

 

VS. YMPÄRISTÖSIHTEERI

Sivua päivitetty: 
30.6.2014