Päätös ympäristönsuojelulain 60 §:n mukaisesta ilmoituksesta / ulkoilmakonsertti, Veres ry

Tulostettava sivu

Ympäristösihteeri on 20.5.2014 § 3 hyväksynyt ympäristönsuojelulain (86/2000) mu-kaisen, häiritsevää melua ja tärinää koskevan ilmoituksen.

Kulttuuriyhdistys Veres ry järjestää ulkoilmakonsertin Kittilän Kirkonkylän Karinnokalla (Haudanperä) 3.-7.7.2014. Tapahtuman melua aiheuttavan toiminnan aikataulu on seuraava:
3.7.  klo 8–22 lavan rakentamistyöt
4.-5.7. klo 17–01 konsertti
6.-7.7. klo 17–01 konsertti
7.7. päivän aikana lavan purkutyöt

Päätöksestä on valitusoikeus 30 päivää (20.6.2014 asti). Valitusosoitus on esitetty kokonaisuudessaan päätöksessä. Päätös on nähtävillä Kittilän kunnanviraston tekni-sellä osastolla viraston aukioloaikoina, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä.

 

Kittilässä 20.5.2014
YMPÄRISTÖSIHTEERI

Sivua päivitetty: 
4.5.2018