Päätös ympäristönsuojelulain 60 §:n mukaisesta ilmoituksesta / Sirkus Finlandia

Tulostettava sivu

Ympäristösihteeri on 15.5.2014 hyväksynyt ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaisen, häiritsevää melua ja tärinää koskevan ilmoituksen.

Oy Fincirk Ab / Sirkus Finlandia järjestää sirkusesityksen Kittilän vanhalla urheilukentällä 9.6.2014 klo 18:00–21:00.

Päätöksestä on valitusoikeus 30 päivää (16.6.2014 asti). Valitusosoitus on esitetty kokonaisuudessaan päätöksessä. Päätös on nähtävillä Kittilän kunnanviraston teknisellä osastolla viraston aukioloaikoina, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä.

 

 

Kittilässä 15.5.2014

YMPÄRISTÖSIHTEERI

Sivua päivitetty: 
4.5.2018