Päätös ympäristönsuojelulain 60 §:n mukaisesta ilmoituksesta / Napapiirin Kuljetus Oy, Isovaara II

Tulostettava sivu

Ympäristösihteeri on 20.9.2013 § 12 hyväksynyt ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaisen, häiritsevää melua ja tärinää koskevan ilmoituksen.

Napapiirin Kuljetus Oy louhii kalliota Isovaara II maa-ainesalueella Kittilässä Kaukosen kylässä sijaitsevalla tilalla Keskiseppälä (261–403-93-0). Louhinta kestää 3-4 viikkoa ja se tapahtuu viikkojen 39–46 aikana. Lisäksi työn aikana tehdään räjäytyksiä 1-2 kertaa viikossa. Toiminta-aika on maanantaista perjantaihin 07:00-22:00.

Päätöksestä on valitusoikeus 30 päivää (23.10.2013 asti). Valitusosoitus on esitetty kokonaisuudessaan päätöksessä. Päätös on nähtävillä Kittilän kunnanviraston teknisellä osastolla viraston aukioloaikoina, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä.

 

Kittilässä 20.9.2013
YMPÄRISTÖSIHTEERI
 

Sivua päivitetty: 
23.10.2013