Päätös ympäristönsuojelulain 119 §:n mukaisesta ilmoituksesta / Kideve Elinkeinopalvelut

Tulostettava sivu

Ympäristösihteeri on 14.10.2014 hyväksynyt ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen koeluonteista toimintaa koskevan ilmoituksen.

Kideve Elinkeinopalvelut järjestää luonnonkiviesiintymän koelouhinnan Kaukosen kylän koillispuolella tilalla Sakarila (Rn:o 261:403:16:20) 21–26.10.2014 ja Tepaston kylän eteläpuolella tilalla Alatalo (Rn:o 261:410:1:44) 27.10–2.11.2014.

Päätöksestä on valitusoikeus 30 päivää (14.11.2014 asti). Valitusosoitus on esitetty kokonaisuudessaan päätöksessä. Päätös on nähtävillä Kittilän kunnanviraston teknisellä osastolla viraston aukioloaikoina, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä.

 

Kittilässä 14.10.2014

YMPÄRISTÖSIHTEERI

Sivua päivitetty: 
4.5.2018