Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta / Metsähallitus

Tulostettava sivu

Ympäristösihteeri on 14.10.2014 hyväksynyt ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen häiritsevää melua ja tärinää koskevan ilmoituksen.

Metsähallitus Metsätalous Länsi-Lappi murskaa maa-ainesta Tuoremaan sora-alueella Kittilässä (Kaukonen) Valtion metsämaat kylässä sijaitsevalla tilalla valtionmaa VI (Rn:o 261:893:15:1). Murskaus tehdään 20.10–17.11.2014 välisenä aikana. Murskausaika on sunnuntaista perjantaihin vuorokauden ympäri.

Päätöksestä on valitusoikeus 30 päivää (14.11.2014 asti). Valitusosoitus on esitetty kokonaisuudessaan päätöksessä. Päätös on nähtävillä Kittilän kunnanviraston teknisellä osastolla viraston aukioloaikoina, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä.

 

Kittilässä 14.10.2014

YMPÄRISTÖSIHTEERI

Sivua päivitetty: 
4.5.2018