Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta / Kuivavaaran sora-alue

Tulostettava sivu

Ympäristösihteeri on 8.10.2014 hyväksynyt ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen häiritsevää melua ja tärinää koskevan ilmoituksen.

 

Destia Oy murskaa maa-ainesta Kittilän Tepastossa Kuivavaaran sora-alueella (Rn:o 261:410:20:59). Murskaus tehdään 8.10–24.10.2014 välisenä aikana. Murskausaika on maanantaista perjantaihin klo 6.00–23.00.

 

Päätöksestä on valitusoikeus 30 päivää (7.11.2014 asti). Valitusosoitus on esitetty kokonaisuudessaan päätöksessä. Päätös on nähtävillä Kittilän kunnanviraston teknisellä osastolla viraston aukioloaikoina, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä.

 

 

 

Kittilässä 8.10.2014

YMPÄRISTÖSIHTEERI

Sivua päivitetty: 
4.5.2018