Ohjeita reiteillä kulkiessa

Tulostettava sivu

- Merkatuilla reiteillä tulee pysyä

- Mottoorikelkkareiteillä olevia ohjeita ja liikennemerkkejä on aina noudatettava

- Kelkka tulee olla rekisteröity ja vakuutettu

- Reitillä ajaminen edellyttää vähintään T-luokan ajokorttia (15 v.)

- Kuljettajan ja matkustajan on käytettävä suojakypärää

 

Huomioi, että Kittilän kunnan alueella moottorikelkkareitit ovat maanmittaustoimituksella virallistettuja ja niillä noudatetaan tieliikennelain määräyksiä moottorikelkkailusta. Poliisi valvoo kelkkaliikennettä virallisilla reiteillä.

 

Suurin saliittu ajonopeus reiteillä on 60 km/h, jääpeitteisillä vesialueilla 80 km/h ellei siitä ole rajoituksin toisin määrätty.

 

Perävaunullisella kelkalla, jossa on matkustajia, suurin sallittu nopeus on 40 km/h.

 

Jääalueille merkatut reitit ovat ohjellisia, jokaisen tulee tarkkailla jään kantavuutta liikkuessaan jääalueilla, liikkuminen tapahtuu omalla vastuuulla.

 

Reiteillä voi tapahtua muutoksia, joista pyritään tiedottamaan kunnan sivuilla ja myös maastossa, joten seuraa reiteillä olevia opasteita.

Sivua päivitetty: 
7.1.2014