Kuulutus: Levin Ounasrannan sähköaseman asemakaavan ja asemakaavan muutos hyväksytty

Tulostettava sivu

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Kittilän kunnanvaltuusto on 17.6.2013 § 41 tekemällään päätöksellään hyväksynyt Kittilän kunnan Levin Ounasrannan sähköaseman asemakaavan ja asemakaavan muutoksen. Asemakaava on saanut lainvoiman ja tulee voimaan tämän kuulutuksen julkaisupäivämäärällä.
Asiakirjat ovat yleisesti nähtävillä Kittilän kunnan teknisellä osastolla, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä sekä kunnan www-sivuilla kohdassa http://www.kittila.fi/asemakaavat

 

Kittilässä, heinäkuun 29. päivänä 2013

KUNNANHALLITUS
 

Sivua päivitetty: 
23.10.2013