Yritykset voivat hakea tukea investointeihin KKTM ry:ltä syyskuuhun 2013 asti

Tulostettava sivu
Osoite: 
Puhelinnumero: 

Mediatiedote, Kyläkulttuuri tuntureiden maassa ry, 7.6.2013

 

EU:n ohjelmakausi päättyy tämän vuoden lopussa. Tämä tarkoittaa sitä, että uusia hanketukia ei myönnetä kylien ja yritysten kehittämiseen enää vuonna 2014.

 

Tukia erilaisiin yritysten investointi- ja kehittämishankkeisiin on enää rajallisesti jäljellä Tunturi-Lapin alueella. Kyläkulttuuria tuntureitten maassa ry:n toiminnanjohtaja Laura Vilander muistuttaakin alueen yrittäjiä, että jos nämä ovat suunnitelleet liiketoimintansa kehittämistä ja tarvitsevat erilaisia kone- tai laiteinvestointeja tai haluavat esimerkiksi kehittää tuotteitaan tai markkinointiaan, tulee näiden jättää yritystukihakemukset KKTM ry:lle syyskuun loppuun mennessä. Hankkeita voidaan toteuttaa vuoden 2014 loppuun asti. Investointien julkinen tuki on maksimissaan 35 %. Tulevalla ohjelmakaudella se on todennäköisesti enää 30 %. Seuraavan kerran tukia voi hakea vasta vuonna 2015 tämän hetkisten tietojen mukaan, toteaa Vilander.

 

Kuluvan kevään ajan KKTM ry. on valmistellut uutta kehittämisstrategiaa vuosille 2014 - 2020. Strategian painopisteiksi on valittu paikalliset yhteisöt ja yrittäjyys, nuoret sekä läheltä käsin -teema. Tavoitteena on lisätä kyläläisten hyvinvointia, parantaa heidän harrastusmahdollisuuksiaan ja lisätä yhteisöllisyyttä. Yritystoimintaa kehitetään esimerkiksi tukemalla yritysten tuotteistus- ja markkinointitoimenpiteitä, kansainvälistymistä ja verkostoitumista. Nuoria aktivoidaan edelleen kansainväliseen toimintaan ja esimerkiksi erilaisten koulutushankkeiden avulla tarjotaan välineitä paikallisten tuotteiden markkinoinnin kehittämiseen ja sopivien myyntikanavien löytämiseen. Strategian ensimmäinen versio tulee kaikkien kommentoitavaksi KKTM ry:n nettisivuille myöhemmin kesällä ja lopullinen versio valmistuu vuoden loppuun mennessä. Syksyllä strategiaa esitellään myös kylissä, jolloin siihen on vielä mahdollista vaikuttaa.

 

Kyläkulttuuria tuntureitten maassa ry. on rahoittanut yli 2,6 miljoonalla eurolla yli 100 yritysten, kylien, yhdistysten, kuntien ja muiden toimijoiden kehittämis- ja investointihanketta Euroopan Unionin Manner-Suomen maaseuturahastosta. 20 % hankkeiden julkisesta rahasta on Tunturi-Lapin kuntien myöntämää rahoitusta. Kuntien Leader-toimintaan antama panostus palautuukin moninkertaista takaisin alueelle, kyliin sekä yrityksiin.

 

Lisätietoja yritysten investointi- ja kehittämistuista sekä strategian valmistelusta antaa KKTM ry:n toiminnanjohtaja Laura Vilander, puh. 040 579 0639, KKTM ry, Virastotalo, Isopalontie 2, 95900 KOLARI

Sivua päivitetty: 
27.6.2013