Päätös ympäristönsuojelulain 60 §:n mukaisesta ilmoituksesta / Kulttuuriyhdistys Veres ry

Tulostettava sivu
Osoite: 
Puhelinnumero: 

Ympäristösihteeri on 13.6.2013 hyväksynyt ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaisen, häiritsevää melua ja tärinää koskevan ilmoituksen.

Kulttuuriyhdistys Veres ry järjestää ulkoilmakonsertin Kittilän Kirkonkylän Kiviniemessä (Haudanperä) 4.-7.7.2013. Tapahtuman melua aiheuttavan toiminnan aikataulu on seuraava:

4.7. klo 8–22 lavan rakentamistyöt
5.-6.7. klo 17–01 konsertti
6.7. klo 17–24 konsertti
7.7. klo 02:30 asti ravintola ja päivän aikana lavan purkutyöt

Päätöksestä on valitusoikeus 30 päivää (15.7.2013 asti). Valitusosoitus on esitetty kokonaisuudessaan päätöksessä. Päätös on nähtävillä Kittilän kunnanviraston teknisellä osastolla viraston aukioloaikoina, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä.

 

Kittilässä 13.6.2013
YMPÄRISTÖSIHTEERI
 

Sivua päivitetty: 
27.6.2013