Kuulutus: Tiesuunnitelma Kt 79 Kaukosen silta ja tiejärjestelyt, Kittilä on hyväksytty

Tulostettava sivu
Osoite: 
Puhelinnumero: 

Liikennevirasto on 12.6.2013 hyväksynyt päätöksellään 2249/0720/2013 tiesuunnitelman Kt 79 Kaukosen silta ja tiejärjestelyt, Kittilä.

 

Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat ovat jäljennöksinä nähtävillä 20.6.-19.7.2013 välisen ajan Kittilän kunnan teknisellä osastolla, osoitteessa Valtatie 15, 99100 Kittilä.

 

Kittilä 19.6.2013

KITTILÄN KUNTA
 

Sivua päivitetty: 
27.6.2013