Lastensuojelu

Tulostettava sivu

Lastensuojelu on ehkäisevää lastensuojelua ja lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua. Lastensuojeluun kuuluu lastensuojelutarpeen selvitys, avohuollon tukitoimet (mm. perhetyö ), lapsen  kiireellinen sijoitus ja huostaanotto sekä niihin liittyvä sijaishuolto ja jälkihuolto.

Lastensuojelun asiakkuuden aloittamisesta tehdään  viranhaltijapäätös  selvityksen jälkeen, sen aikana  tai selvityksen jälkeen päätetään ettei asiakkuutta  aloiteta.

 

Yhteydenotto

Sosiaalityöntekijään voi olla yhteydessä kuka tahansa yksityinen henkilö, joka on huolissaan lapsen ja perheen tilanteesta. Vanhempi voi ottaa yhteyttä, kun kokee tarvitsevansa apua esim. väsymyksen ja uupumuksen takia. Lapsi voi itse ottaa yhteyttä, jos kokee turvattomuutta ja tarvitsee apua esim. vanhempien päihteiden käytön takia. Viranomaiset ovat ilmoitusvelvollisia, jos he ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka tilanne edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä.

Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä silloin kun havaitsee tai saa tietää sellaisia seikkoja, joiden vuoksi lapsen lastensuojelun tarve on syytä selvittää.

Kohdassa Lomakkeet on asiakkaan oma hakemus lastensuojeluun, yhteydenotto sekä lastensuojeluilmoitus.

 

Perhehoito

Perhehoitoa voidaan järjestää lapselle ja nuorelle lyhyt-ja pitkäaikaisesti tai kriisiluonteisesti. Lastensuojelulaki painottaa perhehoitosijoitusten ensisijaisuutta lastensuojelussa. Perhehoitolaki rajaa myös hoidettavien lasten määrää perhehoidossa taatakseen mm hoidon tason perheissä.
Lue lisää perhehoidon, tukihenkilöiden ja tukiperheiden palkkioista: Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2018 alkaen

 

Yhteystiedot

Vastaava sosiaalityöntekijä Anri Tiri, puhelin 0400 139 684
Vt. sosiaalityöntekijä Minna Luiro, puhelin 040 508 1295

Perhetyöntekijä /sosiaaliohjaaja Virpi Yritys p. 040 179 4064
Perhetyöntekijä/päiväkeskusohjaaja Sanna Huilaja p. 040 179 4063

Kiirellisissä virka-ajan ulkopuolisissa lastensuojeluasioissa soitetaan hätänumeroon 112,  joka tarvittaessa ohjaa puhelut sosiaalipäivystykseen .

Virka-aikaiset kiireelliset lastensuojeluasiat soitetaan p. 0400 356 500 mitä kautta saa yhteyden vapaana  olevaan työntekijään.  Viranomaisia varten on myös Virve käytössä ja siihen saa yhteyden HÄKEn kautta (p.112)
 

Sivua päivitetty: 
18.1.2018