Maantie 955 Köngäs-Hanhimaa parantaminen, Kittilä

Tulostettava sivu

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on käynnistänyt tiesuunnitelman laatimisen maantielle 955 välille Köngäs Hanhimaa. Suunniteltavan tieosuuden pituus on noin 13 km.

 

Maantie 955 on nykyisin pääosin sorapintainen maantie, jonka leveys vaihtelee 5 ja 6 metrin välillä. Tien kantavuutta parannetaan uusimalla tierakenteet ja tie päällystetään 6 metrin leveydeltä.

 

Tien näkemäpuutteita parannetaan mäkisyyttä leikkaamalla ja pengertämällä sekä mutkaisimpia osuuksia parannetaan linjaamalla tie uuteen maastokäytävään.

 

Tieyhteyden kunnostamisella parannetaan alueen liikenneturvallisuutta ja liikenneyhteyksiä sekä poistetaan kelirikon aiheuttamia ongelmia.

 

Tiesuunnitelma valmistuu kesällä 2013.

 

Hankkeen alustava kustannusarvio on 7,3 M€.

 

Lisätietoja: Projektipäällikkö Tomi Tiuraniemi, puh. 0295 037 262 sekä hankesivut: www.ely-keskus.fi/FI/LIIKENNE/TIEHANKKEET/LAPPI

 

Sivua päivitetty: 
20.2.2013