Lasten kotihoidon tuen kuntalisä

Tulostettava sivu

Kittilässä on käytössä lasten kotihoidon tuen kuntalisä 1.3.2010 alkaen.

 

Kuntalisän toimeenpanosta huolehtii Kela. Kuntalisä maksetaan lakisääteisen kotihoidon tuen yhteydessä ilman erillistä hakemusta. Hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa tiedot perheen bruttotuloista.

 

Lasten kotihoidon tuen kuntalisän saamisen ehdot ovat seuraavat:
- lapsia, joista maksetaan kotihoidon tuen kuntalisää, hoitaa kaikkia vanhempi.
- esikoululainen lapsi voi osallistua kunnalliseen esiopetukseen ja muutkin lapset kerhotoimintaan,
- kuntalisä maksetaan kotihoidon tuen hoitolisän korotuksena, jos laki sääteisen tuen hoitolisän määrä kuukaudessa on vähintään 10 euroa. Kuntalisä hoitolisään on 200 euroa/ perheen 1. lapsi.
- lakisääteiseen sisarusosaan kuntalisä on 50 euroa/ perheen seuraavat lapset.
 

Sivua päivitetty: 
24.10.2013