Lapset puheeksi & neuvonpito ja Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Tulostettava sivu

Tiedote, kevät 2011 (päivitetty 2013)

 

Kittilän kunnan peruspalvelurakenteissa, päivähoidossa, koulussa jasosiaali- ja terveydenhuollossa otetaan kevään aikana käyttöön Lapset puheeksi & neuvonpito-menetelmä.

 

Lapset puheeksi & neuvonpito-menetelmä on Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) kärkihankkeen (Toimiva lapsi & perhe) käytäntöön suunniteltu menetelmäkokonaisuus. Päämääränä on tukea vanhemmuutta ja lasten kehitystä. Menetelmän avulla pyritään ennaltaehkäisemään huolien muodostumista ja ongelmien kasautumista.
Menetelmä kirjataan Kittilän kunnan Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan rungoksi tukemaan lasten ja nuorten hyvinvointia.

 

Menetelmän periaate on yksinkertainen, siinä vanhempaa autetaan tukemaan lapsiaan haastavissa perhetilanteissa, käyttämällä omaa sosiaalista verkostoaan että tarvittaessa erilaisia palveluja apunaan.

 

Kittilän kunnan päivähoidon, koulun, sosiaali- ja terveydenhuollon, nuorisotoimen työntekijät koulutetaan Lapset puheeksi menetelmiin.

 

”Ensimmäisen aallon” kouluttaminen menetelmän käyttöönottoon on alkanut ja jatkuu syksyllä. Tavoitteena on saada syksyn aikana koulutetuksi valtaosa työntekijöistä. Koulutusta järjestetään vuosittain tarpeen mukaan.

 

Menetelmän käytännön toteutus on yksinkertainen. Työntekijä tarjoaa vanhemmalle Lapset puheeksi -keskustelua. Lapset puheeksi -keskusteluun kuuluu lokikirja, johon voi tutustua etukäteen. Lokikirja sisältää kysymyksiä lapsesta/nuoresta itsestään, pärjäämisestä päivähoidossa/koulussa/kotona, harrastuksista/vapaa-ajanvietosta ja kavereista sekä yleensä perheen tilanteesta. Näitä suojaavia tekijöitä arvioidaan vahvuus-haavoittuvuus akselilla. Tarkoitus on, että vanhempi itse hahmottaa lapsensa vahvuudet ja pystyy tukemaan niitä. Toisaalta jos haavoittuvuuksia ilmenee myös sen, kuinka lapsen tilannetta voi tukea/muuttaa siten, että huolet eivät pääse lisääntymään.

 

Tarvittaessa Lapset puheeksi -keskustelu jatkuu Lapset puheeksi-neuvonpidolla. Neuvonpitoa tarvitaan silloin kun Lapset puheeksi -keskustelussa on ilmennyt, että perheen/lapsen suojaavat rakenteet ovat heikot tai hatarat ja on oletettavissa, että tilanne voi johtaa ongelmiin tai on jo selvä ongelma. Lp-neuvonpitoon kutsutaan sellaiset henkilöt, joilla on toimintamahdollisuuksia lapsen tilanteen parantamiseksi. Lp-neuvonpito on yhteistyötä, joka suunnitellaan yhdessä vanhemman kanssa.

 

Lapset puheeksi & neuvonpito-menetelmästä on tarkoitus muodostaa kunnan peruspalvelurakenteisiin palvelukokonaisuus, jota tarjotaan systemaattisesti jokaiselle vanhemmalle. Lapset puheeksi -keskusteluun osallistuminen on aina vapaaehtoista.

 

Lisätietoa Lapset puheeksi & neuvonpito-menetelmästä:
tiina.huijala(at)kittila.fi, jaana.kongas(at)kittila.fi ja saija.jauhojarvi(at)kittila.fi

Lisätietoa Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmasta:
tuulikki.louet-lehtoniemi(at)kittila.fi, perusturvajohtaja

 

 

Sivua päivitetty: 
23.3.2018