Lapin pelastuslaitos: Varautumisohjeita sähkökatkoksiin

Tulostettava sivu

Lapin pelastuslaitos on koonnut kotitalouksille varautumisohjeita sähkökatkoksien varalle. Alla linkki varautumisohjeisiin sekä Lapin pelastuslaitoksen tiedote.

 

Varautumisohjeita:

http://www.lapinpelastuslaitos.fi/turvallisuustoiminta/varautumisohjeet/varautuminen-sahkokatkoksiin
 

 

Tiedote 4.2.2013 klo 9.00 Tilannekatsaus

Tykkylumen aiheuttamat Lapin sähkökatkokset saattavat jatkua erityisesti ylempänä Lapissa

 

Lapin pelastuslaitos on seurannut tehostetusti lähinnä tykkylumeen liittyviä sähkönjakelun ongelmia olemalla yhteydessä paikallisiin sähköyhtiöihin. Tilannekuvaa ja varautumisohjeita on ollut saatavissa pelastuslaitoksen sivuilla: www.lapinpelastuslaitos.fi

Lounais-Lapin alueella eri yhtiöiden alueilla vikoja oli vähän tai ei ollenkaan, mutta sähköyhtiöiden edustajien mukaan vikojen mahdollisuus säilyy kohtalaisena erityisesti ylemmillä maastoalueilla. Lauantain aikana olleet viat jäivät lyhytkestoisiksi.

Ylempänä Lapissa vikoja on esiintynyt viimeviikkoista enemmän. Vikoja on ollut mm. Ylläksen ja Kolarin alueella, sekä Kittilän Kaukosessa, Ahvenkankaalla, Kallossa, Alakylässä ja Helpissä. Yksittäisiä vikoja on ollut myös Koillis-Lapin alueella ja Sodankylän Luostolla. Viat on saatu korjattua. Vikojen esiintymismahdollisuutta pidetään tykkylumitilanteen vuoksi kohtalaisena tai suurena. Vikoja voi esiintyä keskijännite- ja pienjänniteverkojen alueella erityisesti ylemmillä ja metsäisillä alueilla.

Sähköyhtiöiden edustajien mukaan tykkylumen aiheuttamat vikamäärät ovat olleet poikkeuksellisen suuria. Keski- ja Pohjois-Lapin osalta paikoitellen vastaavia vikamääriä esiintyi vuonna 2005 ja 2006. Tervolan ja Keminmaan alueella vastaavia vikamääriä ei ole ollut ”miesmuistiin”. Simon alueella vastaava tilanne oli viime vuonna samaan aikaan. Lapin pelastuslaitoksella ei ole ollut sähkökatkoksiin tai tykkylumeen liittyneitä tehtäviä viikonloppuna.

Pelastuslaitos kehottaa yksittäisiä asukkaita, kuntia ja yrityksiä huomiomaan lisääntynyt sähkökatkosten vaara erityisesti syrjäseudulla. Ainakin Tervolan seudulla satanut alijäähtynyt vesi voi lisätä katkosten riskiä. Varautumisohjeita löytyy mm. pelastuslaitoksen verkkosivuilta.

Ilmatieteen laitos on antanut varoituksen huonosta ajokelistä Länsi-Lapin alueelle. Pelastuslaitos muistuttaa myös kiinteistöjen vastuuhenkilöitä ja jalankulkijoita rakennusten räystäiltä putoilevan lumen aiheuttamasta vaarasta.

 

Lisätietoja:
Lapin pelastuslaitos, Ari Soppela, valmiuspäällikkö, puhelin 040 834 2431, ari.soppela(at)lapinpelastuslaitos.fi

 

Sivua päivitetty: 
7.2.2013