Kuulutus ympäristölupahakemuksesta / Arctic Rally Center Oy

Tulostettava sivu

KUULUTUS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA

 

Arctic Rally Center Oy hakee ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaista ympäristölupaa. Tarkoitus on järjestää moottoriajoneuvoilla tapahtuvaa ajoharjoittelu- ja koulutustoimintaa, autokoulutoimintaa, testaustoimintaa sekä ohjattua ohjelmapalvelutoimintaa. Toiminta sijoittuu Kittilän kuntaan Naulavaaran alueelle, joka sijaitsee n. 15 km Sirkan kylän keskustasta luoteeseen. Hakemuksen kohteena on 116,14 ha määräala tilasta Korvala (RN:o 261–407–10–19). Alue on Levin osayleiskaavassa määritelty merkinnällä ajoharjoittelualue, E-1.

 

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä kuulutusaikana 8.4.2016–9.5.2016 Kittilän kunnanviraston teknisellä osastolla, Valtatie 15, 99100 Kittilä.

 

Kittilässä 7.4.2016

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Sivua päivitetty: 
4.5.2018