Kuulutus: Ylä-Levin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen osa 2 hyväksytty

Tulostettava sivu

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Kittilän kunnanvaltuusto on 11.11.2013 §:n 53 kohdalla tekemällään päätöksellä hyväksynyt Ylä-Levin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen, osa 2:n.

 

Em. asemakaava on saanut lainvoiman ja asemakaava tulee voimaan tämän kuulutuksen julkaisupäivämäärällä.

 

Asiakirjat ovat yleisesti nähtävillä Kittilän kunnan teknisellä osastolla, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä.

Kittilässä, joulukuun 30. päivänä 2013
 

KUNNANHALLITUS
 

 

Sivua päivitetty: 
7.1.2014