Kuulutus vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä ja työohjelmasta / Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 8.1.2018

Tulostettava sivu

KUULUTUS
Dnro LAPELY/4250/2017

 

Tausta
Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (272/2011) edellyttää vesienhoitoaluekohtaisten vesienhoitosuunnitelmien laatimista. Vesienhoitosuunnitelmissa esitetään vesienhoidon yleislinjaukset sekä määritellään tavoitteet ja toimenpiteet seuraavan kuuden vuoden aikana tehtävälle vesienhoitotyölle. Vesienhoitosuunnitelmat vuoteen 2021 hyväksyttiin valtioneuvostossa 2015. Nyt ne tarkistetaan koskemaan vuosia 2022–2027. Valmistelua varten on laadittu vesienhoitoaluekohtaiset asiakirjat, joissa käsitellään vesienhoidon keskeisiä kysymyksiä, suunnittelun työohjelmaa ja aikataulua sekä SOVA-lain mukaisen ympäristövaikutusten arvioinnin aloittamista ja toteuttamista. Lapin alueita kuuluu Kemijoen, Tornionjoen, Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen sekä Oulujoen–Iijoen vesienhoitoalueisiin.
 

Asiakirjat
Vesienhoitoalueiden kuulemisasiakirjat ja tausta-aineistot ovat nähtävillä sähköisenä 8.1.2018–9.7.2018 välisen ajan verkkosivulla www.ymparisto.fi/vaikutavesiin, jossa on myös kuulemiseen liittyvä Vaikuta vesiin -karttapalvelu sekä taustatietoa vesienhoidosta. Tulostettuihin asiakirjoihin voi tutustua ELY-keskuksissa, Lapissa osoitteessa Hallituskatu 5, Rovaniemi. Kunnissa asiakirjat ovat pääsääntöisesti sähköisenä.

 

Palautteen antaminen
Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä kuultavana olevista asiakirjoista 9.7.2018 klo 16 mennessä. Verkkosivulla www.ymparisto.fi/vaikutavesiin on ohjeet palautteen antamiseksi. Vaihtoehtoisesti voi vastata sivulta löytyvään sähköiseen kyselyyn. Palautetta voi toimittaa myös kirjallisena Lapin ELY-keskuksen kirjaamoon. Sähköpostiosoite on kirjaamo.lappi(at)ely-keskus.fi ja postitusosoite Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 8060, 96101 Rovaniemi.
Ne tahot, joille on toimitettu erillinen lausuntopyyntö voivat käyttää lausunnon antamiseen www.lausuntopalvelu.fi -sivua tai toimittaa lausuntonsa sähköisenä Lapin ELY-keskuksen kirjaamoon.
 

Lisätiedot
Lisätietoja kuulemiseen liittyen antavat Lapin ELY-keskuksessa ylitarkastaja Pekka Räinä, yksikönpäällikkö Jari Pasanen sekä hydrogeologi Anu Rautiala (pohjavedet). Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi. Vaihteen puhelinnumero on 0295 038 000.

Rovaniemellä 8. tammikuuta 2018
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lataa tiedote ja liite

Sivua päivitetty: 
16.1.2018